Łatwiej o upadłość konsumencką

Okazuje się, że pobierana przez większość banków składka z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu, w bardzo wielu przypadkach była niezgodna z obowiązującymi przepisami (co aktualnie potwierdzają sądy). Obowiązek jej opłaty był zawarty w nienegocjowalnych wzorach umów, na co kredytobiorca nie miał żadnego wpływu, co wskazuje, iż są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów.
 
Schemat dochodzenia roszczeń:
1. w pierwszej kolejności Kancelaria wzywa bank do dobrowolnej zapłaty. Po takim formalnym wezwaniu zdarza się, że bank dobrowolnie zwraca wszystkie składki UNWW wraz z odsetkami i nie ma potrzeby składania pozwu, a Klient nie ponosi kosztów procesu sądowego;
2. w przypadku braku dobrowolnej zapłaty przez bank (co niestety zdarza się najczęściej), Kancelaria składa do sądu pozew o uznanie klauzuli za abuzywną (niedozwoloną), a przez to nieskuteczną, i o zapłatę.
 
*** Zwrot składek UNWW można połączyć z pozwem o zwrot zawyżonych rat kredytowych z tytułu dowolnego ustalania oprocentowania rat kredytowych w kredytach indeksowanych i denominowanych do CHF.
 
Aby ocenić czy w konkretnym przypadku uzasadnione jest kierowanie sprawy do sądu celem dochodzenia roszczeń z tytułu nienależnie pobranych składek UNWW, pracownicy kancelarii dokonują wstępnej analizy.
 
Wystarczy przesłać na adres kancelaria@chudzikowski.pl następujących dokumentów:
–       Państwa umowy kredytowej;
–       aneksów do umowy, które dotyczyły ubezpieczenia niskiego wkładu;
–     potwierdzenia zapłaty składek UNWW (które można pobrać z systemu bankowości online albo uzyskać w placówce banku).
 
Analizy dokonujemy w ciągu kilku dni po czym, zwrotnym mailem, przedstawiamy jej wynik i, w przypadku zasadności dochodzenia roszczeń, propozycję warunków współpracy (opłaty są dla każdego Klienta ustalane indywidualnie). Podkreślamy, iż analiza nie stanowi zobowiązania do nawiązania współpracy.
 
UWAGA: Roszczenie o zwrot zapłaconych składek przedawnia się po 10 latach od dnia uiszczenia nienależnej składki, co oznacza, że kredytobiorcy, którzy zawarli umowę w latach 2006 i 2007 powinni jak najszybciej zacząć podejmować odpowiednie kroki prawne.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved