Polityka Prywatności

W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych„) informujemy, że:

[Administrator] 

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Tomasz Chudzikowski, prowadzący Kancelarię Prawną Chudzikowski, adres: Plac Powstańców Śląskich 8/3, 53-314 Wrocław, NIP: 6111783161, REGON: 230412428.

[Cel przetwarzania] 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu świadczenia dla Państwa pomocy prawnej, przez którą należy rozumieć: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

[Podstawa przetwarzania danych]

Każdorazowe zlecenie Kancelarii udzielenia pomocy prawnej oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

[Odbiorcy danych]

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. podmiotom świadczącym dla Kancelarii usługę utrzymywania oprogramowania, usługę archiwizacyjną oraz usługę księgową. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także osoby będące pracownikami lub współpracownikami Kancelarii, pełnomocnicy stron, sądy oraz organy administracji rządowej i samorządowej.

[Przysługujące prawa]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Państwu między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu co do dalszego przetwarzania. Jeżeli jednak przetwarzanie Państwa danych osobowych objętych żądaniem usunięcia bądź sprzeciwu jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także wynika z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy przepisów prawa, któremu podlega Administrator, Administratorowi przysługuje prawo odmowy zrealizowania Państwa żądania. Każdorazowo Administrator poinformuje Państwa o rozstrzygnięciu Państwa żądania oraz przyczynach ewentualnej odmowy jego realizacji.

[Okres przetwarzania danych]

Państwa dane przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu znowelizowanym po wprowadzeniu przepisów zapewniających stosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved | polityka prywatności

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved | polityka prywatności