O nas

Kancelaria Prawna Chudzikowski z sukcesem  funkcjonuje na rynku od 2007 roku. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz pomocy prawnej klientom indywidualnym, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i analizujemy je w zespole doświadczonych prawników. Cechuje nas elastyczne podejście i głębokie zrozumienie konstrukcji prawnych, co pozwala nam na wysoką skuteczność.

Jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie problemów i dla każdej trudności szukamy jak najlepszego rozwiązania. Nasze wieloletnie doświadczenie, stałe doskonalenie zawodowe oraz zaangażowanie w prowadzone sprawy pozwala uzyskiwać świetne wyniki. Jako kancelaria prawna jesteśmy rozpoznawani na rynku prawnym, co sprawia, że zawierzają nam nie tylko dotychczasowi klienci, kierując kolejne sprawy, ale polecają nas swoim znajomym i zaprzyjaźnionym firmom.

Pomoc Prawna

Kancelaria Prawna Chudzikowski łączy praktykę i doświadczenie z szeroką wiedzą teoretyczną, profesjonalizmem oraz rzetelnością w prowadzeniu spraw. Zapewniamy reprezentację przed sądami wszystkich instancji i innymi instytucjami, prowadzenie negocjacji i mediacji, sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych, a także doradztwo prawne oraz sporządzanie opinii prawnych.

Nasze specjalizacje:

 • kredyty frankowe

   

 • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)

   

 • ugody sądowe i pozasądowe z bankami

   

 • postępowania zabezpieczające (zawieszenie spłat rat kredytu)

   

 • analiza umów i dochodzenie roszczeń przed sądami

Prawo Spadkowe

 • testamenty

   

 • zachowek

   

 • sprawy o stwierdzenie nabycia i dział spadku (również połączony ze zniesieniem współwłasności)

   

 • Fundacje Rodzinne

   

 • postępowania o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

   

 • postępowania dotyczące zapisu, polecenia, długów spadkowych

   

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie sposobu przyjęcia spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza), o odrzucenie spadku lub zrzeczenie się dziedziczenia

Prawo Upadłościowe

 • upadłość konsumencka

 • przeprowadzenie postępowania upadłościowego

Prawo Handlowe

 • zakładanie spółek osobowych: jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej

 • zakładanie spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, prostej spółki akcyjnej

 • zakładanie fundacji i stowarzyszeń

 • obsługa korporacyjna (udział w posiedzeniach organów, sporządzanie protokołów oraz uchwał Zarządu, Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, a także innej dokumentacji)

 • zmiany w KRS (biegła znajomość Portalu Rejestrów Sądowych)

 • zmiany w CRBR

 • współpraca z podmiotami prowadzącymi rejestry akcjonariuszy i pomoc w wpisaniu spółki do rejestru akcjonariuszy

 • sprzedaż spółek

 • łączenie i podział spółek

 • przekształcanie spółek

 • wprowadzenie na giełdę i obsługa spółki akcyjnej

 • likwidacja spółek prawa handlowego

Prawo Cywilne

 • sprawy o zapłatę

   

 • zobowiązania

   

 • windykacja należności

   

 • odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach dotyczących szkód osobowych i majątkowych

Prawo Rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację

 • alimenty

 • podział majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków
 • zakładanie podmiotów leczniczych

   

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów medycznych
 • przygotowywanie i weryfikacja projektów pism, umów, porozumień, regulaminów i innych niezbędnych dokumentów

   

 • sporządzanie wewnętrznej dokumentacji podmiotu leczniczego (umów z pracownikami, kontrahentami, zarządzeń, regulaminów)

   

 • reprezentowanie w postępowaniach prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta

   

 • reprezentowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

   

 • obrona praw lekarzy, podmiotów leczniczych w postępowaniach karnych i cywilnych (w szczególności dotyczących błędów medycznych)

   

 • pomoc prawna w przypadku kontroli podmiotu leczniczego przez uprawnione organy

Prawo Budowlane i nieruchomości

 • kupno i sprzedaż nieruchomości

 • obsługa inwestycji deweloperskich

 • zniesienie współwłasności

 • zasiedzenie

 • służebności

 • hipoteka

 • sprawy sądowe i administracyjne dotyczące nieruchomości

Prawo pracy dla biznesu

 • obsługa przedsiębiorców w zakresie umów B2B

 • kontrakty managerskie

 • zakazy konkurencji

 • pracownicza własność intelektualna

 • obsługa prawna działów HR

 • transfer zakładów pracy

Odszkodowania

 • wypadki komunikacyjne (firmy ubezpieczeniowe)

   

 • wypadki przy pracy

   

 • szkody na osobie np. koszty leczenia — zarówno zwrot kosztów już poniesionych, jak i nałożenie na osobę zobowiązaną do naprawienia szkody obowiązku wyłożenia z góry kosztów potrzebnych na leczenie

Klienci Biznesowi

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców (zarówno przedsiębiorcom indywidualnym jak i spółkom osobowym oraz kapitałowym) na każdym etapie i we wszystkich aspektach działalności. Pomagamy od momentu powstania pomysłu na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przez założenie firmy (spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, S.A., z o.o. lub prostej spółki akcyjnej), po przekształcenie jej w dowolną spółkę prawa handlowego – włącznie z przekształceniem w Spółkę Akcyjną i wprowadzeniem jej na Giełdę Papierów Wartościowych. Mamy duże doświadczenie w łączeniu podmiotów, wprowadzaniu nowych inwestorów do już funkcjonujących spółek oraz ich całościowej sprzedaży. Z sukcesem pomagamy naszym klientom przy fuzjach i przejęciach.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek i innych podmiotów gospodarczych, w tym: udzielanie porad prawnych, pomoc prawną przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, analizę i ocenę ryzyka oraz sporządzanie umów związanych z prowadzoną działalnością. Przeprowadzamy audyty prawne, bierzemy udział i doradzamy w negocjacjach biznesowych, reprezentujemy klientów przed sądami, urzędami, instytucjami, sporządzamy akty wewnątrzorganizacyjne, weryfikujemy sytuację formalno-prawną kontrahentów klienta oraz prowadzimy windykację i egzekwujemy należności naszych klientów.

Klienci Indywidualni

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie w zależności od preferowanych potrzeb. Dla osób fizycznych, które przychodzą do nas w swoich prywatnych sprawach, stosujemy system wynagrodzenia indywidualnego, gdzie wynagrodzenie ustalane jest oddzielnie dla każdej ze zleconych usług. Dotyczy to ustnych porad prawnych, analiz dokumentów, pisemnych opinii, raportów, reprezentacji w negocjacjach, sporządzenia pozwu, zażalenia, apelacji i innych pism procesowych oraz zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji.

Kredyty we frankach

Unieważnienie umów, odzyskiwanie nadpłat

Skontaktuj się z nami, a za darmo przeanalizujemy Twoją umowę frankową
i powiemy Ci, czego możesz domagać się od banku!

Referencje

Referencje

Zespół Kancelarii

Formy wynagrodzenia dla klientów biznesowych:

stanowi ono określoną z góry kwotę wynagrodzenia, w ramach której kancelaria wykonuje umówioną z klientem usługę prawną niezależnie od ilości przepracowanych godzin. Honorarium kancelarii ustalane jest indywidualnie (przy stałej obsłudze jako stała stawka miesięczna) lub za prowadzenie sprawy (przy jednorazowym zleceniu).

stanowi ono sumę godzin przeznaczonych na wykonanie zlecenia mnożonych przez ustaloną indywidualnie stawkę godzinową i regulowane jest po wykonaniu usługi.

jest połączeniem dwóch powyższych, stosowane np. w momencie, gdy potrzeba pomocy prawnej przedsiębiorcy przekracza umówiony z klientem ryczałt. Do kwoty ryczałtu doliczone zostają wtedy godziny dodatkowej pracy prawników.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. „RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Chudzikowski S.K.A., adres: Plac Powstańców Śląskich 8/3, 53-314 Wrocław, NIP: 8992914344. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia dla Państwa pomocy prawnej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia świadczenie dla Państwa pomocy prawnej.

  * Pola wymagane

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. „RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Chudzikowski S.K.A., adres: Plac Powstańców Śląskich 8/3, 53-314 Wrocław, NIP: 8992914344. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia dla Państwa pomocy prawnej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia świadczenie dla Państwa pomocy prawnej.

  Biuro we Wrocławiu
  Adres

  Pl. Powstańców Śląskich 8/3 
  53-314 Wrocław

  Biuro w Warszawie
  Adres

  al. Jerozolimskie 81
  lokal 7.10
  02-001 Warszawa

  Dane do faktury

  Kancelaria Chudzikowski S.K.A
  NIP: 899-291-43-44
  Pl. Powstańców Śląskich 8/3
  53–314 Wrocław

  Numer konta bankowego

  24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

  Odwiedź nas na mediach społecznościowych
  Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | 2024 © all rights reserved
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.