Informacja dotycząca braku uchwały Sądu Najwyższego w sprawach frankowiczów

Informacja dotycząca braku uchwały Sądu Najwyższego w sprawach frankowiczów

11 maja 2021 r. to był dzień, na który czekali wszyscy: Kancelaria, „frankowicze”, banki ale także sądy, które do czasu decyzji Sądu Najwyższego wstrzymały rozpatrywanie spraw frankowych. Po dwukrotnym przełożeniu terminu posiedzenia pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego miał wydać uchwałę.

Jednak wciąż nie ma rozstrzygnięcia wątpliwości trapiących sędziów badających spory wokół kredytów opartych na frankach szwajcarskich. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie odroczyła posiedzenie w sprawie zagadnień prawnych dotyczącą spraw odnoszących się do kredytów walutowych („frankowych”) bez terminu – poinformował rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski.

Rzecznik poinformował, że Izba Cywilna SN postanowiła zawiadomić o toczącym się postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz zwrócić się o zajęcie stanowiska przez te podmioty. Ponadto Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się o zajęcie takiego stanowiska przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Finansowego.

Wiadomo, że cały problem wiąże się z regulacjami prawa konsumenckiego. Kondycja rodzin, a przede wszystkim dzieci, powinna być uwzględniona, nie tylko podmiotów gospodarczych i finansowych. Pamiętajmy, że te kredyty były zaciągane przez rodziny, które chciały osiedlić się na swoim – tłumaczył decyzję sędziów rzecznik prasowy SN.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego miała odpowiedzieć na sześć pytań zadanych przez Pierwszą Prezes SN Małgorzatę Manowską, które miały rozstrzygnąć najważniejsze wątpliwości dotyczące sporów frankowych.
Te pytania to:

 1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

  W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

 1. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?
 1. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

  Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

 1. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
 1. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
 1. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

  O dalszych losach sprawy Sąd Najwyższy będzie informować, nie wyznaczono jednak daty kolejnego posiedzenia. Rzecznik wskazał, że proszone o opinie instytucje będą miały 30 dni na udzielenie odpowiedzi, ale analiza stanowisk również będzie wymagać czasu.

Przypominamy, że nasi prawnicy są gotowi pomóc osobom poszkodowanym przez banki stosujące klauzule niedozwolone w umowach kredytów frankowych. Prowadzimy sprawy frankowe na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu: tel. 71 333 90 90, mail: kancelaria@chudzikowski.pl, lub też za pomocą dedykowanego formularza na stronie frankowicze.chudzikowski.pl.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP: 899-291-43-44
Plac Powstańców Śląskich 8/3
53-314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku
24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

  * Pola wymagane

  Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2022 © all rights reserved

  Call Now Button