Prostsza droga do upadłości jednoosobowego przedsiębiorcy (2020)

Utrudniona upadłość osób prowadzących działalność gospodarczą

Do 2020 roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, czyli funkcjonujące na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były na gruncie Prawa upadłościowego traktowane tak, jak spółki prawa handlowego. Przynależność do tej ustawowej kategorii oznaczała, że nadrzędnym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec jednoosobowego przedsiębiorcy, było zaspokojenie wierzycieli. Wiązało się to z obwarowaniami nakładającymi na przedsiębiorcę prawny obowiązek złożenia w sądzie wniosku upadłościowego najpóźniej trzydzieści dni od chwili, w której zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości.

Dotychczas sąd był zobowiązany zbadać czy dłużnik wnioskujący o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi lub prowadził działalność gospodarczą w przeszłości. W przypadku stwierdzenia, że w okresie dziesięciu lat poprzedzających moment złożenia wniosku jako konsument, dłużnik uchybił obowiązkowi związanemu ze złożeniem wniosku upadłościowego jako przedsiębiorca, sąd oddalał wniosek.

Taki stan rzeczy uniemożliwiał skorzystanie ze ścieżki przysługującej w konsumenckim postępowaniu upadłościowym, którego cel koncentruje się na doprowadzeniu do oddłużenia osoby fizycznej. Mogło to skutkować sytuacją, w której upadły przedsiębiorca, nawet po zlikwidowaniu całego swojego majątku w toku postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa, w dalszym ciągu pozostawał zadłużony.

Nowe zasady oddłużenia osób fizycznych prowadzących działalność

Znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe od 24 marca 2020 r. zrównuje sytuację wszystkich osób fizycznych, niezależnie od tego czy prowadziły dotychczas działalność gospodarczą. Uchylono sankcję karną związaną z niezgłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa, umożliwiając skorzystanie z tańszego i mniej skomplikowanego postępowania konsumenckiego.

Co również istotne, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą uzyskał możliwość skorzystania z ochrony warunków mieszkaniowych, która była dotychczas zarezerwowana tylko dla konsumenta nieprowadzącego takiej działalności. Oznacza to, że w przypadku, gdy w skład masy upadłościowej wejdzie nieruchomość, która służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, z kwoty uzyskanej ze sprzedaży takiej nieruchomości zostanie wydzielona suma, która umożliwi wynajęcie przez upadłego mieszkania na okres do dwóch lat. Wysokość takiej kwoty będzie wyliczona w oparciu o przeciętny czynsz najmu w miejscowości lub okolicach dotychczasowego miejsca zamieszkania upadłego.

Wprowadzone zmiany umożliwiają jednoosobowym przedsiębiorcom wejście na pewniejszą drogę do oddłużenia. Pomimo tego, że za kluczowe w toku postępowania upadłościowego należy uznać dążenie do jak najpełniejszego zaspokojenia roszczeń wierzycieli, dla zadłużonego o wiele korzystniejszym rozwiązaniem od poddania się egzekucjom komorniczym, jest doprowadzenie do ustalenia przez sąd nawet kilkuletniego planu spłaty. Przemawia za tym fakt, że przy ustalaniu planu spłaty sąd może wziąć pod uwagę sytuację osobistą i rodzinną upadłego oraz wynikającą z niej konieczność czynienia określonych nakładów finansowych, do czego nie jest uprawniony prowadzący egzekucję komornik. Z reguły jest to znacznie bardziej korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców jednoosobowych i dlatego wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie.

Przydatne informacje dotyczące upadłości mogą Państwo znaleźć również w innych naszych wpisach na blogu: Łatwiej o upadłość konsumencką, Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz Upadłość konsumencka — plan spłaty.

Nasza kancelaria pomaga przejść przez proces upadłościowy zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 71 333 90 90 lub mailowego: kancelaria@chudzikowski.pl.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved