Czy moja umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne? Zapisy w umowach budzące wątpliwości.

W tym artykule omawiamy problematykę klauzul abuzywnych na podstawie umów kredytowych z bankiem Santander Consumer Bank S.A.

Orzecznictwo w sprawach frankowych ujednolica się. Sądy coraz częściej ustalają nieważność umów kredytowych lub „odfrankowienie”. Przyczyną zwycięstw frankowiczów są tzw. klauzule niedozwolone. Jednak niektóre zapisy łączą się ze zwiększonym ryzykiem. Które postanowienia mogą nie zostać zakwalifikowane jako klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych Santander Consumer Banku

Umowy kredytów frankowych oferowanych przez Santander Consumer Bank S.A., podobnie jak umowy stosowane przez dawny Fortis Bank S.A., zawierały zapisy, które mogą łatwo zostać zakwalifikowane jako klauzule abuzywne.

Jednym z takich zapisów jest mechanizm wypłaty kredytu. Bank bowiem jednostronnie ustalał kurs kupna CHF na podstawie tabeli kursowej banku. Na tej podstawie przeliczano kwotę wyrażoną w złotówkach na wartość salda wyrażonego we frankach szwajcarskich.

Zapisy budzące wątpliwości w orzecznictwie

zczęście frankowiczów, w umowach kredytów frankowych znalazły się także zapisy budzące wątpliwości w orzecznictwie. Jednym z takich zapisów było postanowienie przewidujące spłatę kredytu w złotówkach, ale przeliczanych na podstawie kursu sprzedaży NBP.

Na nieszczęście frankowiczów, w umowach kredytów frankowych znalazły się także zapisy budzące wątpliwości w orzecznictwie. Jednym z takich zapisów było postanowienie przewidujące spłatę kredytu w złotówkach, ale przeliczanych na podstawie kursu sprzedaży NBP.

Można zauważyć, że bank zarabiał na tzw. spreadzie walutowym, czyli różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży. Jednak w tym wypadku kurs został ustalony przez niezależny podmiot, czyli Narodowy Bank Polski.

pomoc-frankowiczom-kancelaria-prawna-klauzule-abuzywne

Właśnie skorzystanie z kursu „zobiektywizowanego”, ustalonego przez NBP sprawia, że umowy z Santander Consumer Bankiem S.A. są specyficzne. Jednak Sąd Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu do wyroku z dnia 25 lutego 2022 wskazał, że nawet zapisy tego typu mogą być abuzywne:

Wprawdzie kurs NBP stanowi niezależne od stron kryterium, jednakże powyższe postanowienia, w realiach niniejszej sprawy również można uznać za abuzywne (…). Za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego i naruszającą interes konsumenta należy uznać sytuację, w której wysokość jego zobowiązania jako całości jest ustalana w oparciu o kryterium określone jednostronnie przez drugą stronę umowy, zaś wysokość miesięcznych rat jest ustalana w oparciu o inne kryterium. Drugie z kryteriów jest wprawdzie zobiektywizowane, jednakże w żaden sposób nie usuwa to wadliwości umowy dotyczącej przeliczania świadczenia w złotówkach na walutę obcą przy uruchamianiu kredytu, a po drugie za oczywiście nieprawidłową należy uznać sytuację, w której dochodzi do zróżnicowania mierników wartości na potrzeby określenia wysokości zobowiązania jako całości oraz na potrzeby płatności poszczególnych rat

 Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt I C 334/21)

Sąd ten, podobnie jak inne sądy badające umowy z Santander Consumer S.A., zauważył, że bank zastosował kurs sprzedaży NBP, a nie np. średni kurs franka szwajcarskiego publikowany przez Narodowy Bank Polski. Przez zastosowanie spreadu walutowego, bank zwiększał poziom swojego zysku.

Patrząc na powyższe uzasadnienie wyroku, a także na inne orzeczenia zapadające w podobnych sprawach, możemy zobaczyć, że zastosowanie kursu sprzedaży NBP dla rozliczenia spłat kredytu może zostać zakwalifikowane jako klauzula abuzywna.

Masz kredyt w Santander Consumer Bank S.A. i zastanawiasz się, czy możesz dochodzić unieważnienia umowy? Wyślij nam swoją umowę do bezpłatnej analizy na adres: frankowicze@chudzikowski.pl

Skontaktuj się z nami
Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.