PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI — UMOWA QUOAD USUM: Jak uregulować korzystanie z nieruchomości wspólnej

Prawo własności coraz częściej przypada więcej niż jednej osobie, co nierzadko prowadzi do konfliktów i nieporozumień między współwłaścicielami. Czy istnieją sposoby na uniknięcie takich sytuacji? Jak uregulować współkorzystanie z nieruchomości w sposób zapobiegawczy? W niniejszym artykule przybliżymy pojęcie umowy quoad usum, czyli umowy o podziale nieruchomości do korzystania, która może pomóc w uregulowaniu tego typu kwestii.

Czym jest podział nieruchomości?

Dokonanie podziału nieruchomości to proces, który umożliwia podzielenie jednej nieruchomości na mniejsze części. Może to służyć różnym celom, takim jak zniesienie współwłasności lub wydzielenie konkretnych obszarów nieruchomości. Podział ten może być wynikiem decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, na przykład zniesienia współwłasności. Zazwyczaj podział musi być zgodny z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją ograniczenia: na przykład dokonanie podziału nieruchomości jest niemożliwe, jeżeli nie ma dostępu do drogi publicznej.

Widok na ogród nieruchomości wspólnej.
Umowa o podział nieruchomości może nawet wyznaczyć prywatny ogród.

Co się dzieje, jeśli podział fizyczny nieruchomości jest niemożliwy?

W sytuacji, gdy podział fizyczny nieruchomości jest niemożliwy, współwłaściciele mogą zawrzeć umowę regulującą współkorzystanie z nieruchomości. Taka umowa nosi nazwę umowy quoad usum i może dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, w tym gruntów rolnych, wspólnych budynków (o ile nie zostały wydzielone lokale), działek budowlanych, działek siedliskowych czy nieruchomości wspólnych (funkcjonujących jako oddzielne lokale w budynku), i wiele innych.

Umowa o podział nieruchomości do korzystania

Na mocy umowy quoad usum współwłaściciele mogą ustalić, w jaki sposób będą korzystać z nieruchomości, a także dokładnie podzielić przestrzeń nieruchomości zgodnie z ich potrzebami. Umowa może określać, że każdy współwłaściciel ma wyłączne prawo do korzystania z oznaczonej części nieruchomości. W praktyce oznacza to, że taka osoba może samodzielnie użytkować i czerpać korzyści z określonej części nieruchomości, niezależnie od wielkości jego udziału w całej nieruchomości.

Każdy z współwłaścicieli może wykonywać standardowe czynności zarządcze oraz te wykraczające poza zakres standardowych, o ile wpływają one tylko na jego wydzieloną część nieruchomości i nie mają wpływu na całość. Przykładem może być wynajem lokalu, który został oddany mu do korzystania.

Umowa quoad usum może być zawarta w różnych formach. Jednak warto zwrócić uwagę, że umowa w formie aktu notarialnego lub umowa z podpisem notarialnie poświadczonym może być zarejestrowana w księdze wieczystej nieruchomości wspólnej, co może zabezpieczyć interesy obecnych współwłaścicieli.

Przykłady umowy quoad usum

Umowa o podział nieruchomości może regulować podział nieruchomości wspólnej w wielu przypadkach. Może zostać zastosowana w większości sytuacji, w których współwłaściciele chcą uregulować użytkowanie nieruchomości. Może zostać zastosowana m. in. w takich przypadkach jak wyznaczenie prywatnego ogrodu, tarasu, dojścia do budynku, miejsc parkingowych, czy też podział budynku jednorodzinnego na odrębne piętra do wyłącznego użytku.

Podsumowanie

Umowa quoad usum stanowi interesującą alternatywę dla uregulowania kwestii korzystania z nieruchomości wspólnej przez współwłaścicieli. Zanim jednak podpiszesz taką umowę, zalecamy skonsultowanie się z profesjonalistami. Kancelaria Prawna Chudzikowski oferuje kompleksową obsługę prawną w tym zakresie i może pomóc w sporządzeniu odpowiedniej umowy quoad usum lub zweryfikować już istniejącą umowę pod kątem zabezpieczenia Twoich interesów.

Telefon: 71 333 90 90
Mail: kancelaria@chudzikowski.pl

W kolejnym wpisie przedstawimy przykładowy wzór umowy quoad usum opracowany przez naszą kancelarię.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.