Czy można otrzymać odszkodowanie jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku i jest nieznany?

W normalnych warunkach kwoty odszkodowań i zadośćuczynienia za doznaną szkodę na osobie (urazy bądź śmierć osoby najbliższej) powinno zrekompensować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wykupił polisę OC, oczywiście pod warunkiem, że ją w ogóle posiada. Poszkodowany otrzymuje odszkodowanie i zadośćuczynienie, a winny zostaje ukarany. Sprawca ponosi w pierwszej kolejności odpowiedzialność wykroczeniową bądź karną oraz traci zniżki, które wypracował w okresie bezszkodowej jazdy, co wiąże się z wyższą składką za OC na następnej polisie. Częstym powodem jest również fakt pozostawania przez sprawców pod wpływem alkoholu. Właśnie chęć uniknięcia tych konsekwencji (tj. ponoszenia odpowiedzialności wykroczeniowej czy karnej) jest głównym powodem, dla którego sprawcy wypadków uciekają z miejsca zdarzenia. 
 
Co możemy wtedy zrobić?
 
Polski system prawny daje możliwość zaspokojenia naszych roszczeń także w sytuacjach, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Sprawy takie kierujemy wtedy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją działającą non-profit, powołaną w 1990 roku. Członkami UFG są wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce i oferujące ubezpieczenie OC komunikacyjne i OC rolników.
 
UFG ponosi odpowiedzialność w takim samym zakresie jak Ubezpieczyciel z umowy OC z tym, że wyłącznie w zakresie szkody na osobie (nie dotyczy szkód rzeczowych). Sprawy kierowane do UFG prowadzone są w identyczny sposób jak sprawy likwidowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe zarówno na drodze polubownej jak i na drodze postępowania sądowego. Osoby poszkodowane, czy też ich bliscy, często nie wiedzą o takiej możliwości i niesłusznie rezygnują z możliwości zaspokojenia swoich roszczeń. Dotyczy to zarówno zadośćuczynienia za krzywdę jak i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej.
 
Jeśli zatem ulegliśmy wypadkowi, sprawca zdarzenia zbiegł lub nie posiada polisy OC musimy udać się do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego sprzedającego OC komunikacyjne i zgłosić swoje roszczenia do UFG. Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia. Firma kompletuje akta szkody i przesyła je do UFG informując, że poszkodowany zgłasza roszczenie.
 
Podkreślenia wymaga, iż UFG, tak jak każdy Ubezpieczyciel, ma prawo odmówić przyznania odszkodowania. Jeżeli tak się stanie, poszkodowany, przekonany o swojej szkodzie i krzywdzie, może dochodzić roszczeń w Sądzie.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP: 899-291-43-44
Plac Powstańców Śląskich 8/3
53-314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku
24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.