Nowe zasady upadłości jednoosobowego przedsiębiorcy — prawo upadłościowe (2021)

Prawo upadłościowe znowelizowane w 2020 roku poprawia sytuację przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Omawiamy najważniejsze nowe zasady upadłości konsumenckiej.

  • do 2020 roku upadłość konsumencka przedsiębiorcy prowadzącego JDG wiązała się przeprowadzeniem postępowania upadłościowego, którego głównym celem było zaspokojenie wierzycieli
  • nowe przepisy traktują przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe firmy tak samo jak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
  • nowe zasady upadłości konsumenckiej jednoosobowego przedsiębiorcy znoszą dotychczasowe kary dla osób, które nie zgłosiły upadłości przedsiębiorstwa oraz umożliwiają skorzystanie z ochrony warunków mieszkaniowych

Inne przydatne informacje związane z upadłością konsumencką mogą Państwo znaleźć w  także w innych poradach: Łatwiej o upadłość konsumenckąWniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz Upadłość konsumencka — plan spłaty.

Dotychczasowe zasady upadłości konsumenckiej

Do 2020 roku na mocy przepisów ustawy prawo upadłościowe, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG były traktowane tak, jak spółki prawa handlowego. Przynależność do tej ustawowej kategorii oznaczała, że nadrzędnym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec jednoosobowego przedsiębiorcy było zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Wiązało się to z obwarowaniami nakładającymi na przedsiębiorcę prawny obowiązek złożenia w sądzie wniosku upadłościowego najpóźniej trzydzieści dni od chwili, w której zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości.

Dotychczas sąd był zobowiązany zbadać czy dłużnik wnioskujący o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi (lub prowadził) działalność gospodarczą. W przypadku, w stwierdzenia, że w okresie dziesięciu lat poprzedzających moment zgłoszenia wniosku jako konsument, dłużnik uchybił obowiązkowi związanemu ze złożeniem wniosku upadłościowego jako przedsiębiorca, sąd oddalał wniosek.

Taki stan rzeczy niejednokrotnie uniemożliwiały byłym przedsiębiorcom skorzystanie ze ścieżki przysługującej w konsumenckim postępowaniu upadłościowym, które ma na celu doprowadzenie do oddłużenia osoby fizycznej. Mogło to skutkować sytuacją, w której upadły jednoosobowy przedsiębiorca nawet po zlikwidowaniu całego swojego majątku w toku postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa w dalszym ciągu pozostawał zadłużony.

Upadłość konsumencka — nowe przepisy dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Znowelizowana ustawa prawo upadłościowe wprowadza nowe zasady upadłości konsumenckiej. Zmiany wprowadzone 24 marca 2020 roku zrównują sytuację wszystkich osób fizycznych, niezależnie od tego czy prowadziły dotychczas działalność gospodarczą. Uchylono sankcję karną związaną z niezgłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa, umożliwiając skorzystanie z tańszego i mniej skomplikowanego postępowania upadłościowego.

Co również istotne, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą uzyskał na mocy nowych przepisów możliwość skorzystania z ochrony warunków mieszkaniowych, która była dotychczas zarezerwowana tylko dla konsumenta nieprowadzącego takiej działalności. Oznacza to, że w przypadku, gdy w skład masy upadłościowej wejdzie nieruchomość, która służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, z kwoty uzyskanej ze sprzedaży takiej nieruchomości zostanie wydzielona suma, która umożliwi wynajęcie przez upadłego mieszkania na okres do dwóch lat. Wysokość takiej kwoty będzie wyliczona w oparciu o przeciętny czynsz najmu w miejscowości lub okolicach dotychczasowego miejsca zamieszkania upadłego.

Wprowadzone zmiany w ustawie prawo upadłościowe umożliwiają jednoosobowym przedsiębiorcom wejście na pewniejszą drogę do oddłużenia. Pomimo tego, że kluczowe w toku postępowania upadłościowego należy uznać dążenie do jak najpełniejszego zaspokojenia roszczeń wierzycieli, dla zadłużonego o wiele korzystniejszym rozwiązaniem od poddania się egzekucjom komorniczym jest doprowadzenie do ustalenia nawet kilkuletniego planu spłaty. Przemawia za tym, że przy ustalaniu takiego planu sąd może wziąć pod uwagę sytuację osobistą i rodzinną upadłego oraz wynikającą z niej konieczność czynienia określonych nakładów finansowych, do czego nie jest uprawniony prowadzący egzekucję komornik. Z reguły jest to znacznie bardziej korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców jednoosobowych i dlatego wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie.

Pełna treść ustawy prawo upadłościowe dostępna jest pod tym linkiem.

Nasza kancelaria pomaga przejść przez proces upadłościowy zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 71 333 90 90 lub mailowego: kancelaria@chudzikowski.pl.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved