Założenie spółki LTD w Wielkiej Brytanii
– korzyści podatkowe.

Prowadzenie własnej firmy, czy to w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wiąże się nie tylko z generowaniem zamierzonych zysków, ale w dużej mierze obciąża także przedsiębiorcę obowiązkiem ponoszenia coraz to większych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników czy osiąganiem określonego dochodu. Konieczność odprowadzania wysokich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz opłacania podatku dochodowego, którego stawki wynoszą obecnie 18% i 32 % (dla podatku dochodowego od osób fizycznych w progresywnej skali podatkowej) oraz 19% (dla podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych, które wybrały liniową metodę rozliczania podatku), determinują przedsiębiorców do poszukiwania alternatywnych możliwości rozwoju gospodarczego. Z tego powodu coraz częściej decydujemy się na przeniesienie działalności gospodarczej za granicę, gdzie możemy spotkać korzystniejsze regulacje podatkowe i mniejszą biurokrację związaną z założeniem własnej firmy. Nie jest niczym zaskakującym, że już od kilkunastu lat to Wielka Brytania, jako ośrodek życia i pracy, jest najczęściej wybieraną europejską alternatywą.
 
Jedną z najbardziej popularnych i stosunkowo najprostszych form założenia własnej działalności na Wyspach Brytyjskich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tzw. limited company lub private limited company (ltd). Wymogiem założenia spółki jest jej rejestracja w rządowej agencji zwanej Companies House, stanowiącej odpowiednik naszego rejestru sądowego, oraz wysłanie aplikacji ze wskazaniem wymaganych informacji, m.in. siedziby spółki, danych prezesa zarządu oraz ilości wspólników z określeniem posiadanych przez nich udziałów.
 
Wybór tej formy prawnej oferuje przedsiębiorcom wiele korzyści, w tym m.in. brak wymogu minimalnej wysokości kapitału zakładowego, niewielkie składki na ubezpieczenia społeczne, czy możliwość zwolnień podatkowych w przypadku nabycia środków trwałych do spółki. Największą jednak korzyścią jest zwolnienie od podatku dochodowego w przypadku osiągnięcia dochodu nieprzekraczającego wysokości kwoty wolnej od podatku (tzw. personal allowance). Zgodnie z ustawą budżetową 2014, wysokość kwoty wolnej od podatku na lata 2015-2016 wynosi £10.600,00, tj. w przeliczeniu 62.095,86 zł (średni kurs walut – Tabela nr 013/A/NBP/2016 z dnia 21.01.2016 r.), co oznacza, że podatnik osiągający dochód nieprzekraczający powyższej kwoty jest całkowicie zwolniony z konieczności zapłaty podatku. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w przypadku dochodów osiągniętych w powyższej wysokości, podatnik w Polsce musiałby zapłacić podatek w wysokości 10 621,00 zł (rozliczając się wg skali podatkowej). Idąc dalej, w Polsce obecnie kwota wolna od podatku wynosi zaledwie 3 091,00 zł, a więc jest wartością nieporównywalnie niższą, a skorzystać z niej może nieliczna część społeczeństwa – dla przykładu, otrzymywanie najniższego świadczenia emerytalnego (obecnie 880,45 zł) przekracza dozwoloną kwotę aż trzykrotnie (!), a zatem żaden emeryt w Polsce nie może skorzystać ze zwolnienia podatkowego.
 
Co istotne, z personal allowance może w Wielkiej Brytanii skorzystać każdy przedsiębiorca otrzymujący dochód, a zatem również członek zarządu otrzymujący wynagrodzenie od spółki. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest niepozostawanie w stosunku pracy w innym kraju, bez względu na miejsce swojego pochodzenia czy zamieszkania. Nie jest jednakże konieczne, aby przedsiębiorca przeniósł swój ośrodek życiowy do Wielkiej Brytanii, co stanowi pozytywne rozwiązanie dla osób posiadających rodziny i dzieci, które pracują i uczą się w kraju. Ponadto, krótki okres rejestracji spółki i niewielkie składki na ubezpieczenia społeczne są kolejnymi czynnikami, które wpływają na podjęcie pozytywnej decyzji o przeniesieniu swojego biznesu na Wyspy Brytyjskie.
 
Spółka limited jest bez wątpienia najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, bowiem prowadzi do korzystnej optymalizacji podatkowej, a tym samym pozwala na dużą oszczędność zarobionych pieniędzy. Niejednokrotnie współpraca z zagranicznymi kontrahentami czy chęć rozwoju własnego przedsiębiorstwa determinują zmianę miejsca prowadzenia własnej działalności bądź rozpoczęcie nowej działalności za granicą.
 
Poza tym w perspektywie czasu przedsięwzięcia te mogą okazać się niezwykle opłacalnymi rozwiązaniami…

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved