Wygrana Frankowiczów w TSUE

Wyrok TSUE, który zapadł 3 października 2019 roku, jest niewątpliwie przełomowym wydarzeniem dla frankowiczów. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości może znacząco ułatwić frankowiczom dochodzenie swoich praw w sądach.

Wyrok TSUE w sprawie C-260/18 rozstrzyga wątpliwości: w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowne dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Trybunał orzekł też, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Orzeczenie TSUE oznacza, że można unieważnić całą umowę kredytu indeksowanego do waluty obcej, jeśli zawarto w niej nieuczciwe klauzule. Głównym wskazaniem dla podjęcia przez sąd takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy. Orzeczenie TSUE wskazuje jednoznacznie, że w sytuacji, gdy usunięcie „nieuczciwych warunków umowy zmienia charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie (…) prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.

Co więcej, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza, że polskie przepisy nie pozwalają na uzupełnienie luk w umowie po wykreśleniu klauzul abuzywnych. Umowa po usunięciu fragmentów będzie jednak wciąż obowiązywać tylko w sytuacji, gdy będzie to prawnie możliwe. W tym miejscu TSUE wskazał, że polskie sądy mogą unieważniać umowy, gdyby okazało się, że koniecznym byłoby stosowanie stopy LIBIOR dla kwoty złotówkowej po usunięciu klauzuli indeksacyjnej.

Trybunał wskazał również, że w przypadku gdyby konsument preferował nie powoływać się na ustanowiony przez dyrektywę system ochrony przed nieuczciwymi warunkami, nie jest on stosowany. W tym względzie Trybunał uściślił, że konsument musi również mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną, w ramach tego samego systemu, przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi unieważnieniem umowy jako całości, jeżeli nie zamierza korzystać z tej ochrony. Czyli – jeśli sąd krajowy stwierdzi, że umowa jest nieważna, nie może utrzymać jej w mocy, chyba że wyraźnie zażyczy sobie tego konsument.

Link do pełnego wyroku znajdą Państwo pod tym adresem.

Wyrok TSUE jest niewątpliwie wielkim wsparciem dla frankowiczów, jednak nie rozwiązuje automatycznie wszystkich problemów. Dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej frankowicze będą mogli łatwiej niż do tej pory dochodzić w sądach swoich praw, jednak odzyskanie nadpłat od banków, które stosowały klauzule niedozwolone, nadal może wymagać odpowiedniego przygotowania do procesu sądowego.

Jeśli chcą Państwo mieć pewność czy Państwa umowa kredytowa zawiera w sobie klauzule niedozwolone i może zostać unieważniona, polecamy analizę umowy z pomocą prawnika. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub też za pośrednictwem formularza lub adresu e-mail. Dokonamy bezpłatnej wstępnej analizy i zweryfikujemy czy bank naruszył przepisy i czy warto walczyć o zwrot pieniędzy.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved