Kredyt frankowy a rozwód: czy byli małżonkowie mogą pozwać bank?

Czy rozwód może przeszkodzić w unieważnieniu lub odfrankowieniu umowy kredytowej? Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, by móc pozwać bank nawet po rozwodzie. Jednak by to zrobić, należy podjąć dodatkowe kroki. Zapraszamy do lektury!

Dlaczego można pozwać bank nawet po rozwodzie?

Rozwód nie ma większego znaczenia dla banku. Najważniejsza jest kwestia podpisu. Jeśli oboje małżonkowie złożyli podpis pod umową kredytu, oboje są zobowiązani do spłacania go.

Innymi słowy: podpisując umowę kredytu frankowego z naszym mężem lub żoną, zaciągamy zobowiązania. W takim wypadku rozwód nie zwolni nas z odpowiedzialności za zaciągnięty kredyt.

Jest to dobra informacja jeśli chcemy pozwać bank o unieważnienie lub odfrankowienie zawartej umowy kredytowej. Rozwód nie stwarza nam prawnych przeszkód do złożenia pozwu.

Musimy jednak pamiętać, że aby móc pozwać bank o unieważnienie lub odfrankowienie umowy kredytowej, będziemy musieli współpracować z byłym małżonkiem. Pozwanie banku będzie oznaczało, że oboje małżonkowie będą występować po jednej stronie przeciwko bankowi.

Wspólny pozew przeciwko bankowi

Jeżeli między byłymi małżonkami panują dobre relacje, nie spowoduje to negatywnych konsekwencji dla stron umowy. W takiej sytuacji pozew wnosi się wspólnie. Pozwala to dochodzić zarówno unieważnienia, jak i odfrankowienia kredytu.

Jeżeli proces zakończy się pozytywnie, sąd zasądzi należne świadczenie na rzecz byłych małżonków. To świadczenie oboje małżonkowie mogą podzielić między sobą po procesie.

Jeżeli złożenie wspólnego pozwu i współdziałanie byłych małżonków przez czas procesu może okazać się za trudne, można rozważyć zawarcie umowy cesji wierzytelności.
Jeżeli złożenie wspólnego pozwu i współdziałanie byłych małżonków przez czas procesu może okazać się za trudne, można rozważyć zawarcie umowy cesji wierzytelności.

Czy mogę pozwać bank bez byłego męża / byłej żony?

Zasadą jest, że byli małżonkowie muszą wnieść pozew wspólnie. Jest to tak zwane współuczestnictwo konieczne. Jeżeli wniesiemy pozew sami, nasze powództwo zostanie oddalone.

Na szczęście istnieje możliwość dochodzenia swoich praw samodzielnie. Należy jednak podkreślić, że ta droga również będzie wymagała czasowej współpracy z byłym małżonkiem.

Aby ograniczyć uczestnictwo byłego męża lub byłej żony w postępowaniu, można zawrzeć umowę cesji wierzytelności. Dzięki tej umowie będziemy mogli nasz kontakt z byłym małżonkiem ograniczyć do niezbędnego minimum.

Cesja wierzytelności: możliwość pozwu frankowego po rozwodzie

Jak już wspomnieliśmy, cesja wierzytelności może nam pomóc ograniczyć kontakty z byłym małżonkiem. Pozwoli nam też na wniesienie pozwu samodzielnie, bez obecności i uczestnictwa byłego męża / byłej żony.

Cesja wierzytelności to nic innego jak przeniesienie całości zobowiązań na jednego z kredytobiorców. Jej zawarcie oznacza, że jedna osoba przyjmuje na siebie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

W naszym przypadku będzie to oznaczało, że jedna osoba przejmie na siebie przede wszystkim obowiązek spłaty rat kredytu frankowego. Jeżeli przejmiemy na siebie taki obowiązek, będzie to oznaczało, że jedynie my będziemy mogli dochodzić od banku wszystkich spłaconych rat kredytu.

Aby dokonać cesji, musimy zwrócić się do banku (kredytodawcy) z wnioskiem o przygotowanie stosownej umowy. Przypominamy, że aby móc dokonać cesji, oboje małżonkowie muszą podpisać dokument.

Wspólny pozew przeciwko bankowi i porozumienie między kredytobiorcami

Inną możliwością dochodzenia prawa przez jednego z kredytobiorców może być wspólne złożenie pozwu i zawarcie porozumienia między byłymi małżonkami.

Ta procedura pozwala nam na uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków kredytobiorców (byłych małżonków). Pozwoli ona między innymi na przejęcie na siebie obowiązku spłaty rat kredytu. Pozwoli też na przejęcie na siebie prawa do uzyskania ewentualnych korzyści.

Złożenie pozwu przeciwko bankowi, który udzielił nam kredytu przed rozwodem, jest możliwe, lecz wymaga współpracy byłych małżonków.
Złożenie pozwu przeciwko bankowi, który udzielił nam kredytu przed rozwodem, jest możliwe, lecz wymaga współpracy byłych małżonków.

Takie rozwiązanie jest wyłącznie umownym uregulowaniem praw i obowiązków kredytobiorców, które jednak nie wpływa na zmianę podmiotową kredytu. Zgodnie  z tym co wskazano powyżej, dla skutecznego przeniesienia praw na jednego kredytobiorcę potrzebne jest zawarcie umowy cesji wierzytelności.

Podjęcie odpowiedniej decyzji powinno być poprzedzone analizą naszej sytuacji. Dzięki temu możemy uniknąć trudności i efektywniej przygotować się do procesu. Nasz zespół prawników do spraw kredytów frankowych podchodzi indywidualnie do każdej sprawy.

Zawsze dokonujemy wyboru wspólnie z naszymi klientami po dokładnym wywiadzie i ustaleniu potrzeb. Dzięki temu możemy zaoferować rozwiązania, które w naszej opinii będą najbardziej optymalne i efektywne.

Oferujemy darmową analizę umowy kredytowej. Przesłanie umowy do analizy do niczego nie zobowiązuje! Napisz do nas i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.