Czym jest służebność przesyłu?

 

Mogą to być roszczenia wynikające z art. 224 § 2 i 225 KC, tzw. roszczenia uzupełniające, a sprowadzające się do możliwości żądania wynagrodzenia za okres korzystania z nieruchomości bez podstawy prawnej. Pod uwagę należy wziąć pożytki cywilne, jakie właściciel mógłby uzyskać, gdyby zawarł umowę najmu lub dzierżawy należącej do niego nieruchomości. Wyliczenia dokonuje się w oparciu o stan nieruchomości z okresu bezumownego z niej korzystania, według stawek rynkowych. Przy określeniu wysokości należnego wynagrodzenia pomocna może okazać się opinia rzeczoznawcy majątkowego, a w postępowaniu sądowym zwykle konieczna będzie opinia biegłego. Właściciel nieruchomości może żądać także zawarcia umowy o służebność przesyłu (to ze skutkami na przyszłość), a jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa wyżej, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved