Czym jest służebność przesyłu?

Mogą to być roszczenia wynikające z art. 224 § 2 i 225 KC, tzw. roszczenia uzupełniające, a sprowadzające się do możliwości żądania wynagrodzenia za okres korzystania z nieruchomości bez podstawy prawnej. Pod uwagę należy wziąć pożytki cywilne, jakie właściciel mógłby uzyskać, gdyby zawarł umowę najmu lub dzierżawy należącej do niego nieruchomości. Wyliczenia dokonuje się w oparciu o stan nieruchomości z okresu bezumownego z niej korzystania, według stawek rynkowych. Przy określeniu wysokości należnego wynagrodzenia pomocna może okazać się opinia rzeczoznawcy majątkowego, a w postępowaniu sądowym zwykle konieczna będzie opinia biegłego. Właściciel nieruchomości może żądać także zawarcia umowy o służebność przesyłu (to ze skutkami na przyszłość), a jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa wyżej, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.