Nasz sukces — wygrana frankowiczów. Kolejny korzystny wyrok w sprawie kredytów frankowych.

Pod koniec zeszłego roku zapadł kolejny wyrok w sprawie kredytu frankowego na korzyść naszych klientów. 28 października 2020 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sygn. Akt: I C 993/18) wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartej z Kredyt Bank S.A. w 2008 roku. To kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej.

W toku postępowania przeciwko bankowi udzielającemu kredytu we frankach żądaliśmy stwierdzenia nieważności umowy kredytu ze względu na sprzeczność jej zapisów zarówno z prawem krajowym, jak i unijnym oraz na abuzywność szeregu postanowień, między innymi dotyczących klauzuli przeliczeniowej i odesłań do ustalanej przez bank tabeli kursowej. Na wypadek gdyby sąd uznał, że po usunięciu z umowy nieuczciwych zapisów, może ona nadal obowiązywać, zgłosiliśmy żądanie ewentualne o zasądzenie określonej w pozwie kwoty i przeliczenie kredytu jako udzielonego w złotych bez waloryzacji, czyli tak zwane „odfrankowienie”.

Pozwany Bank na początku wnosił o oddalenie powództwa twierdząc, że kwestionowana umowa jest ważna w całości, nie zawiera nieważnych lub bezskutecznych postanowień oraz nie godzi w dobre obyczaje. Bank wskazywał przy tym na rzekomo prawidłowe informowanie kredytobiorców o ryzyku kursowym, brak czerpania korzyści z zastosowanego mechanizmu indeksacyjnego i „rynkowość” ustalanych przez siebie kursów. Jednak w późniejszej fazie procesu (co znamienne i co należy podkreślić!) Bank zmienił swoją argumentację, szeroko odnosząc się do możliwości uznania przez orzekający Sąd postanowień kwestionowanej umowy za abuzywne i przekonując o możliwości utrzymania w mocy jej pozostałych zapisów oraz wskazując, że stwierdzenie nieważności całości umowy będzie wiązało się z „rażąco niekorzystnymi” skutkami dla konsumenta.

Sąd po zbadaniu sprawy nie dostrzegł możliwości utrzymania w mocy umowy obciążonej tak istotnymi wadami prawnymi, przychylając się do żądania strony powodowej, uznając że argumenty stosowane przez naszą kancelarię były prawidłowe. Na skutek tego Sąd w sprawie kredytu frankowego udzielonego naszym klientom uznał umowę za nieważną w całości.

Opisany wyrok frankowy to kolejny sukces, który dowodzi naszej skuteczności i potwierdza  zaangażowanie i doświadczenie naszego zespołu w prowadzeniu spraw frankowych. O innej wygranej sprawie skutkującej unieważnieniem umowy frankowej mogą Państwo przeczytać w tym miejscu.

Jesteśmy gotowi, aby pomóc Państwu — niezależnie od miejsca zamieszkania — jeśli  są Państwo pokrzywdzenia przez niezgodne z prawem zapisy w umowach kredytowych i chcą  Państwo złożyć pozew przeciwko bankowi, który udzielił Państwu kredytu we frankach.  Zapraszamy do kontaktu: Kancelaria Prawna Wrocław: 71 333 90 90, email: kancelaria@chudzikowski.pl.

Wyrok sądu we Wrocławiu na korzyść klienta Kancelarii Prawnej Chudzikowski
Wyrok sądu we Wrocławiu unieważniający umowę kredytu we frankach.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP: 899-291-43-44
Plac Powstańców Śląskich 8/3
53-314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku
24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.