Nasz sukces — kolejna wygrana sprawa frankowa

28 października 2020 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S. A. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sygn. akt: I C 993/18) wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartej z Kredyt Bank S. A. w 2008 roku. To już kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który unieważnia w całości umowę kredytową udzieloną we frankach.

W toku postępowania Strona powodowa żądała stwierdzenia nieważności umowy kredytu powołując się na sprzeczność jej zapisów zarówno z prawem krajowym, jak i unijnym oraz na abuzywność szeregu postanowień, między innymi dotyczących klauzuli przeliczeniowej i odesłań do ustalanej przez bank tabeli kursowej. Na wypadek gdyby Sąd uznał, że po usunięciu z umowy nieuczciwych zapisów, ta może dalej obowiązywać, jako żądanie ewentualne wskazano zasądzenie określonej w pozwie kwoty i przeliczenie kredytu jako udzielonego w złotych bez waloryzacji – tzw. „odfrankowienie”.

Pozwany Bank na początku wnosił o oddalenie powództwa twierdząc, że kwestionowana umowa jest ważna w całości, nie zawiera nieważnych lub bezskutecznych postanowień oraz nie godzi w dobre obyczaje. Bank wskazywał przy tym na rzekomo prawidłowe informowanie kredytobiorców o ryzyku kursowym, brak czerpania korzyści z zastosowanego mechanizmu indeksacyjnego i „rynkowość” ustalanych przez siebie kursów. Jednak w późniejszej fazie procesu (co znamienne i co należy podkreślić!) Bank zmienił swoją argumentację, szeroko odnosząc się do możliwości uznania przez orzekający Sąd postanowień kwestionowanej umowy za abuzywne i przekonując o możliwości utrzymania w mocy jej pozostałych zapisów oraz wskazując, że stwierdzenie nieważności całości umowy będzie wiązało się z „rażąco niekorzystnymi” skutkami dla konsumenta.

Sąd po zbadaniu sprawy nie dostrzegł możliwości utrzymania w mocy umowy obciążonej tak istotnymi wadami prawnymi, przychylając się do żądania Strony powodowej (wskazywanego i prawidłowo oraz szeroko argumentowanego przez Naszą Kancelarię), to jest stwierdzenia nieważności tej umowy w całości. 

Oczekujemy na uzasadnienie wyroku, żeby poznać szczegóły przeprowadzonej przez Sąd analizy, która doprowadziła do wydania tego orzeczenia.

Przedmiotowy wyrok to kolejny sukces, który dowodzi naszej dużej skuteczności, potwierdzając zaangażowanie i doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych. Wciąż jesteśmy gotowi, aby pomóc osobom z całej Polski pokrzywdzonym przez niezgodne z prawem zapisy w umowach kredytowych udzielanych we frankach. Kancelaria Prawna Wrocław:  71 333 90 90, email: kancelaria@chudzikowski.pl.

Wyrok sądu we Wrocławiu na korzyść klienta Kancelarii Prawnej Chudzikowski

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved