Odzyskanie należności po bezskutecznym umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie zamyka nam drogi do odzyskania swoich należności. Istnieją dwie drogi dochodzenia swoich należności:

  1. po pierwsze, nadal można prowadzić szeroko rozumiane czynności windykacyjne polubowne, tj. kontaktować się z Dłużnikiem telefonicznie i korespondencyjnie poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. Możliwe jest wpisanie Dłużnika do jednego z Krajowych Rejestrów Długów. Taki wpis skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.  Dłużnicy wpisani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach. Kolejną możliwością jest wystawienie wierzytelności na sprzedaż. Obecnie wiele serwisów internetowych proponuje w swojej ofercie taki sposób windykacji (np. verif.pl/gielda, marketdlugow.pl, www.dlugi.wyborcza.biz):
  2. druga droga to możliwość ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Często dzieje się tak, iż dłużnik ukrywa swój majątek, albo zmienia się jego sytuacja finansowa i wcześniej prowadzona egzekucja, która okazała się bezskuteczna, obecnie może spowodować zaspokojenie Wierzyciela. Należy jednak pamiętać, iż wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym może ulec przedawnieniu. Tytuł wykonawczy utrzymuje swoją prawomocność przez okres 10 lat, który w przypadku prowadzenia egzekucji należy liczyć od daty uprawomocnienia się postanowienia Komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Każde wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia i biegnie ono na nowo. Dlatego też jeżeli uzyskamy informację o zmianie sytuacji finansowej Dłużnika warto skierować ponownie sprawę do Komornika.

Ponadto istnieją inne sposoby odzyskania należności, które to sposoby są zależne od rodzaju podmiotu będącego Dłużnikiem. Jako przykład wskazać można spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku której przepisy dopuszczają zwrócenie się do członków zarządu o zaspokojenie wierzytelności wynikających z zadłużenia spółki. Zgodnie bowiem z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarni

e za jej zobowiązania. Jednakże odpowiedzialność za te długi jest tzw. odpowiedzialnością subsydiarną i uwarunkowana jest wcześniejszą bezskutecznością wyegzekwowania należnej Wierzycielowi kwoty z

majątku samej spółki. Dochodzenie takiej należności wymaga skierowania odrębnego powództwa do Sądu bezpośrednio przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

Zatem można i należy podejmować wszelkie czynności mające na celu odzyskanie należności, nawet wtedy gdy komornik zakonczył bezskutecznie swoje postępowanie.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved