Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.

29.09.2022 Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank. Bank podał, że od 2016 roku nieprzerwanie notował straty roczne. Ponadto w dniu 29.04.2022 poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Co więcej, w informacji skierowanej do swoich klientów, Getin Noble Bank poinformował, że Deloiette Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (podmiot niezależny) oszacowała, że bank ma ujemne kapitały na poziomie -3,6 mld zł. Oznacza to, że aktywa banku nie wystarczały na pokrycie jego zobowiązań.

Co dalej z Getin Noble Bankiem?

BFG dostrzegł sytuację finansową Banku i podjął konsultacje z Komisją Europejską. Spowodowało to zasadność podjęcia dalszych działań w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa narodowego. Wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego, Ministrem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim postanowiono, że praktycznie cała działalność Getin Noble Banku od dnia 03.10. podlega przeniesieniu do VeloBanku. Właścicielem tego podmiotu będzie BFG oraz System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) składający się z 8 największych banków działających na terenie Polski. W skład SOBK wchodzą m.in. Alior Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. czy PKO Bank Polski S.A. W tym miejscu należy podkreślić, że portfel kredytów frankowych nie zostanie przeniesiony do VeloBanku. Oznacza to, że kredytobiorcy, którzy wzięli kredyt we frankach szwajcarskich, nadal mają obowiązek spłacać go w Getin Noble Bank S.A.l

BFG uznał, że Getin Noble Bank S.A. jest zagrożony upadłością i obecnie nie ma jakichkolwiek przesłanek wskazujących, że mógłby on sam uporać się z problemami. Uznano, że przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji w tych okolicznościach jest niezbędne dla podtrzymania stabilności finansowej całego sektora finansowego i z punktu widzenia interesu publicznego jest koniecznym krokiem. Następca Getin Banku, czyli VeloBank jest tzw. bankiem pomostowym. Oznacza to, że będzie on istniał przez dwa lata (z możliwością przedłużenia jego istnienia o kolejny rok), a sam fundusz będzie starał się jak najszybciej go sprzedać.

Co muszę zrobić, jeśli mam konto w Getin Noble Banku?

Osoby które prowadzą swój rachunek w Getin Banku, nie muszą podejmować żadnych doraźnych działań. Klienci banku będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że warunki korzystania z kart, bankomatów i internetowych kont bankowych co do zasady nie ulegną zmianie. W trudniejszej sytuacji znajdą się jednak klienci, którzy zaciągnęli kredyt waloryzowany walutą CHF w Getin Noble Banku.

Co dalej z Getin Noble Bankiem?

Dłoń człowieka wypłacającego pieniądze z bankomatu.

Kredyty frankowe w Getin Noble Bank S.A.

Wspomnieliśmy wcześniej, że zaciągnięte w Getin Noble Banku kredyty frankowe będą musiały być spłacane tak, jak dotychczas. Jest to związane z faktem, że kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (w tym franka szwajcarskiego) zostały wyłączone z przeniesienia. Dlatego też, na ten moment, dla kredytobiorców nie zachodzą żadne zmiany. Klienci banku są nadal zobowiązani do terminowych spłat rat zaciągniętego zobowiązania i wykonywania go na dotychczasowych zasadach.

Jednak sytuacja w jakiej znalazł się Getin Noble Bank, stanowi zagrożenie dla jego wypłacalności. Z kolei to może utrudniać realizację roszczeń kredytobiorców. Biorąc pod uwagę ilość postępowań prowadzonych przeciwko bankowi oraz sytuację gospodarczo-ekonomiczną w kraju, zasadne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Jeśli taki wniosek spotka się z pozytywną decyzją sądu, spowoduje to zawieszenie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Zawieszenie spłaty ułatwi prowadzenie procesu bez obawy o konieczność uiszczania bieżących rat kredytu. Dodatkowo takie rozwiązanie pośrednio zabezpiecza kwoty dochodzone pozwem przez kredytobiorców.

Potrzebujesz indywidualnej oceny umowy kredytu frankowego? Wyślij ją na adres: frankowicze@chudzikowski.pl, a my przygotujemy bezpłatną analizę. Możesz też skontaktować się z nami telefonicznie: +48 71 333 90 90.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.