Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?

W trakcie orzekania o rozwodzie sąd jest zobligowany do stwierdzenia, który z małżonków jest winny rozkładu pożycia — tzw. rozwód z orzeczeniem o winie. Jedynie na wspólny, zgodny wniosek małżonków sąd odstępuje od orzekania o winie i orzeka rozwód. Skutki rozwodu są wtedy takie jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Rozwód bez orzekania o winie

Najistotniejszy w kwestii orzekania o winie w rozwodzie jest aspekt czasowy oraz finansowy. W przypadku zgody obojga małżonków na rozwód bez orzekania o winie sąd właściwe może poprzestać na przeprowadzeniu  dowodu z przesłuchania stron, co w praktyce może oznaczać zakończenie postępowania w przedmiocie rozwodu na pierwszej rozprawie.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jest znacznie bardziej skomplikowanym procesem. W sytuacji kiedy konieczne okaże się stwierdzenie winy rozpadu małżeństwa postępowanie będzie znacznie dłuższe. Może też wymagać wielu dowodów, m.in. z zeznań świadków (rodziny, znajomych). Takie postępowanie będzie nie tylko czasochłonne, ale także trudne pod względem emocjonalnym. Z pewnością będzie też bardziej kosztowne z uwagi na wynagrodzenie pełnomocnika. Jeżeli natomiast chodzi o aspekt finansowy, małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa  może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka niewinnego choćby ten nie znajdował się w niedostatku. Istotne jest tutaj tylko aby drugiemu małżonkowi pogorszyła się sytuacja majątkowa w związku z rozwodem. Nie ma przy tym znaczenia czy małżonkowie mają dzieci. Małżonek natomiast, który nie został uznany za całkowicie winnego rozkładu małżeństwa może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka tylko gdy ten znajduje się w niedostatku. Obowiązek taki wygasa po upływie 5 lat (okres ten może zostać orzeczeniem sądu przedłużony na kolejne 5 lat).

Małżonek Pozwany może wyrazić zgodę na rozwód. Dotyczy to zarówno zgody na rozwód bez orzekania o winie, jak i zgody na rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka. Zgoda musi być wyrażona sądowi orzekającemu w sposób wyraźny i może być cofnięta do momentu wydania orzeczenia.

Odmowa zgody

Odmowa zgody na rozwód może być traktowana jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Będzie tak w szczególności wtedy jeżeli jej motywy z moralnego punktu widzenia zasługują na potępienie. Wówczas sąd orzeknie rozwód mimo braku zgody małżonka niewinnego.

Brak zgody jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, jeżeli nie znajduje on uzasadnienia, a jego motywem jest np. chęć utrudnienia lub uniemożliwienia uzyskania rozwodu. Kiedy małżonek niewinny kieruje się motywami zasługującymi na potępienie z punktu widzenia moralnego, w szczególności, jeżeli istnieje podstawa do ustalenia, że małżonek niewinny odmawia zgody na rozwód wyłącznie w zamiarze szykany albo dla zemsty lub z nienawiści do małżonka winnego, uznanie odmowy za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego nie budzi wątpliwości. (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 16 marca 1968 r. – III CZP 70/66, OSN 1968, poz. 77). Odmowa taka może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, gdy powód pozostaje w innym związku, z którego pochodzą małoletnie dzieci, a małżeństwo stron jest bezdzietne lub dzieci są już dorosłe. Podobnie może Sąd ocenić odmowę wtedy, gdy w małżeństwie stron brak jest jakiejkolwiek więzi małżeńskiej.

Inne informacje związane z rozwodem można znaleźć w naszym wpisie „Rozwód — kiedy i na jakich warunkach sąd go udzieli?”.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP: 899-291-43-44
Plac Powstańców Śląskich 8/3
53-314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku
24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.