Ugoda frankowa — pułapka czy rozwiązanie problemów? Co warto wiedzieć o ugodach frankowych

Temat ugód frankowych pojawił się w doniesieniach medialnych już kilka lat temu. Początkowy entuzjazm związany z takim rozwiązaniem sporu dość szybko opadł. Kredytobiorcy w dalszym ciągu wybierają najczęściej dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Początkowo sprzyjająca bankom linia orzecznicza sprawiała, że instytucje kredytowe nie były zainteresowane zawieraniem ugód. Sytuacja ta uległa zmianie i obecnie ponad 90% wyroków w sprawach frankowych zapada na korzyść konsumentów. W związku z tym banki zaczęły proponować frankowiczom ugody. Czy jednak takie rozwiązanie jest dobre dla kredytobiorców?

W tym artykule zajmujemy się problemem ugód bankowych. Jeżeli uważasz, że ugoda z bankiem to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie, możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem maila. Pomagamy negocjować warunki ugód z bankami, które udzielały kredytu we frankach.

Ugoda frankowa czy unieważnienie umowy?

W grudniu 2020 r. głos w sprawie ugód frankowych zabrał Przewodniczący KNF. Zaproponował on zawieranie porozumień z kredytobiorcami, dzięki którym kredyty CHF (indeksowane i denominowane) byłyby od początku traktowane jako złotowe z zastosowaniem oprocentowania opartego na wskaźniku WIBOR. W ostatnim czasie większość Banków zaczęła na własną rękę negocjować z klientami warunki przeliczenia zobowiązania kredytowego.

Ugoda najczęściej opiera się na przeliczeniu bieżącego salda kapitału w CHF na złotówki według kursu franka szwajcarskiego umówionego z kredytobiorcą. Warto mieć na uwadze, że takie porozumienie obejmuje zazwyczaj jedynie przyszłe raty kapitałowo-odsetkowe, przypadające na ostatnie lata spłaty kredytu. Rozwiązanie to może wydawać się atrakcyjne z powodu szybkiego zakończenia sporu oraz zmniejszenia wysokości rat pozostałych do spłaty lub odzyskania części nadpłaconych środków. Podpisanie ugody powoduje też zrzeczenie się roszczeń banku, co gwarantuje, że kredytobiorca nie zostanie w przyszłości pozwany.

Podpisanie ugody nie jest jednak tak korzystne, jak unieważnienie umowy. W przypadku sądowego uznania umowy za nieważną, przestaje ona obowiązywać. Oznacza to, że umowa kredytu jest traktowana tak, jakby nigdy nie została skutecznie i ważnie zawarta. Dzięki temu całe saldo kapitału podlega umorzeniu, a kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich wpłaconych środków. Dłuższe oczekiwanie na zakończenie sprawy jest rekompensowane przez całkowite wygaśnięcie obowiązku spłaty kredytu. Dodatkową korzyścią jest możliwość dochodzenia od banku ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od sumy spłaconych rat. Odsetki  należne konsumentowi nierzadko urastają do poziomu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kto zyska na ugodach frankowych?

Ostatnie lata zostały silnie naznaczone przez widmo inflacji. Ponadto decyzje NBP o zwiększaniu stóp procentowych spowodowały, że oprocentowanie kredytów opartych na wskaźniku WIBOR od dwóch lat osiąga wartości najwyższe od 2013 r. Analizując oferty ugodowe banków składane na początku 2024 roku, możemy dojść do wniosku, że polubowna zmiana kredytu frankowego na złotówkowy nie musi być atrakcyjna.

Z perspektywy czasu okazuje się, że ugody frankowe mają przede wszystkim zabezpieczyć interesy banków oraz opóźnić lawinowo napływające do sądów pozwy. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy regularnie odmawia przyjęcia skarg kasacyjnych banków do rozpoznania. Z tego powodu zapada coraz więcej prawomocnych wyroków korzystnych dla frankowiczów, których bank nie może już dalej zaskarżyć.

Ugody frankowe mogą wydawać się odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które chcą jak najszybciej się pozbyć kredytu albo zmniejszyć wysokość jego rat. Ugoda z bankiem jest szybszym i prostszym rozwiązaniem niż proces sądowy. Jednak trzeba podkreślić, że ugody konstruowane są tak, aby potencjalna strata banku była możliwie najmniejsza. Wiąże się to zarazem z szeregiem ograniczeń związanych z możliwością skorzystania z ugody.

 

Dokument ugody frankowej podpisywany przez kredytobiorcę, który otrzymał kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego (CHF)
Podpisanie ugody z bankiem może skutkować dalszymi stratami finansowymi poniesionymi przez frankowiczów.

Najczęściej ugód z bankiem nie mogą podpisać:

  • Kredytobiorcy, którzy już spłacili swój kredyt;
  • Kredytobiorcy, którym udzielono kredytu na inny cel niż mieszkaniowy;
  • Kredytobiorcy, którzy już wcześniej dokonali przewalutowania.

Ugody frankowe — podsumowanie

Przed zawarciem ugody z bankiem należy wziąć pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na sytuację ekonomiczną w Polsce, kierunek orzecznictwa w sprawach frankowych oraz możliwe zmiany polityki ugodowej banków. Na pewno nie warto ograniczać się do pierwszej oferty ugodowej banku! Aby wybrać najlepsze rozwiązanie – również w drodze ugody z bankiem – warto przeanalizować proponowane warunki finansowe oraz treść samej ugody z doświadczonym prawnikiem. Dzięki temu można wynegocjować znacznie lepsze warunki niż zawarte w początkowej ofercie ugodowej banku, albo podjąć decyzję o pozwaniu banku i odzyskaniu wszystkich wpłaconych kwot!

Jeżeli masz umowę kredytu frankowego i zastanawiasz się, co dalej zrobić — zadzwoń lub napisz do nas. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza. Mamy ponad ośmioletnie doświadczenie poparte sukcesami w sprawach frankowych. Oferujemy darmową analizę umowy kredytu frankowego.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899–291–43–44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2024 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.