AKTUALNOŚCI:

 

Przekształcenie spółki kapitałowej - pytania i odpowiedzi

Przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Zachowek należny osobie bliskiej pominiętej w testamencie.

Rozwód i podział majątku a wspólny kredyt

Kredyty frankowe - omówienie wyroku Trybnału Sprawiedliwości UE

Kwota wolna od podatku w 2017 roku

Rozwód – z orzeczeniem o winie czy bez?

Czym właściwie jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i dlaczego można dochodzić jego zwrotu?

Procedura dochodzenia zwrotu składek UNWW pobranych przez bank.

Upadłość konsumencka - jak wyjść z długów i zacząć z czystym kontem?

Kredyty bankowe - dochodzenie zwrotu nienaleznie pobranych oplat.

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

Zakładanie spółki z o.o. przez Internet.

Zakładanie spółki z o.o. - uwagi ogólne.

Założenie spółki LTD w Wielkiej Brytanii – korzyści podatkowe.

Zmiany w zasadach naliczania odsetek od 01 stycznia 2016 r.

Rozwód - kiedy sąd go udzieli?

Czy można uzyskać odszkodowanie za przejęcie gruntów leśnych po 1944 r.?

Jak sporządzić testament - wzór.

Przesłuchanie świadka i strony postępowania w miejscu zamieszkania – czy jest możliwe?

Czy warto sporządzić testament?

Czy można otrzymać odszkodowanie jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku i jest nieznany?

Odzyskanie należności po bezskutecznym umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Czy można zaskarżyć odmowę przyznania dotacji unijnej?

Czy można uzyskać odszkodowanie za śmierć męża który zginął w wypadku ponad 10 lat temu?

Czym jest służebność przesyłu?

Jak odrzucić spadek?

Dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela za wypadek samochodowy.

Jak sprawnie odzyskać pieniądze od dłużnika?

Kto dziedziczy po zmarłym jeżeli nie ma testamentu?