Jak poprawnie napisać testament (wzór testamentu własnoręcznego)

Jak poprawnie napisać testament? Wobec zainteresowania, jakie wzbudził wśród Państwa artykuł dotyczący dziedziczenia, poniżej zamieszczamy wzór własnoręcznie napisanego testamentu wraz z praktycznymi wskazówkami.

Poniżej zamieszczony wzór zawiera wszystkie najważniejsze wskazówki pokazujące jak należy napisać testament. W tym wpisie znajdą Państwo również informacje i odpowiedzi na pytania pomagające poprawnie napisać testament odręczny. Warto również pamiętać, że taka forma testamentu nie jest jedyną możliwością oświadczenia ostatniej woli. Inną możliwą formą sporządzenia testamentu jest przygotowanie takiego dokumentu w formie aktu notarialnego.

Jak napisać testament — najważniejsze informacje

Przede wszystkim należy pamiętać, że testament musi zostać napisany odręcznie przez spadkodawcę (testatora). Testament napisany, na przykład, na komputerze i podpisany odręcznie nie będzie ważny w świetle prawa.

Testament powinien również zostać opatrzony własnoręcznym podpisem testatora. Brak podpisu będzie skutkował nieważnością dokumentu. Testament warto podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem. W tym miejscu należy wspomnieć, że wszystko, co spadkodawca zapisze poniżej swojego podpisu nie będzie ważne. Jeżeli chcemy dopisać rozporządzenia pod sporządzonym testamentem, należy ponownie opatrzyć je własnoręcznym podpisem.

Treść poprawnie napisanego testamentu

Może się to wydawać mało intuicyjne, ale w testamencie nie powinniśmy rozporządzać poszczególnymi należącymi do nas przedmiotami. Zamiast tego należy podać komu zapisujemy spadek. Jeżeli chcemy, by odziedziczyła po nas więcej niż jedna osoba, należy zaznaczyć jaką część spadku ma ona otrzymać (na przykład połowę, jedną trzecią, jedną ósmą itd.).

Zaznaczyliśmy, że w poprawnie napisanym testamencie nie należy rozporządzać konkretnymi przedmiotami, lecz zapisać jaką część naszego majątku przekazujemy poszczególnym osobom. Jak w takim razie sporządzić testament, który pozwoli nam przekazać konkretne dobra wyszczególnionej przez nas osobie? Jeśli chcemy, aby konkretny bliski odziedziczył po nas określoną rzecz, należy jasno wyrazić swoją wolę w testamencie, na przykład poprzez umieszczenie w nim zapisu “Zobowiązuję moich spadkobierców do wydania mojej wnuczce ……………. (tutaj imię i nazwisko osoby oraz nazwę rzeczy, którą dana osoba ma otrzymać).

W testamencie warto jest również wyznaczyć wykonawcę testamentu, którego zobowiążemy do zajmowania się naszym majątkiem aż do zakończenia sprawy spadkowej. Może to znacząco usprawnić przebieg postępowania spadkowego.

Jak napisać testament — podsumowanie

Poprawnie napisany testament odręczny musi zostać napisany osobiście przez spadkodawcę oraz opatrzony podpisem oraz datą. Niedopilnowanie tych elementów może skutkować nieważnością dokumentu. Wszelkie zapisy poniżej podpisu spadkodawcy nie są ważne w świetle prawa.

Jeśli odziedziczy po nas więcej niż jedna osoba, należy zapisać, jaką część naszego majątku ma otrzymać każda z wyszczególnionych w testamencie osób. Jeśli chcemy, aby po naszej śmierci konkretna rzecz z naszego majątku trafiła w ręce wyszczególnionego przez nas członka rodziny, w testamencie należy dokonać odpowiedniego zapisu.

Dobrym krokiem przy pisaniu testamentu jest wyznaczenie w nim wykonawcy testamentu, którego zobowiążemy do zajmowania się naszym majątkiem i dopilnowania poprawnego wykonania naszej ostatniej woli.

 

Mogą Państwa zainteresować również podobne porady:
Czy warto sporządzić testament?
Zachowek należny osobie bliskiej pominiętej w testamencie
Jak odrzucić spadek?

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP: 899-291-43-44
Plac Powstańców Śląskich 8/3
53-314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku
24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2022 © all rights reserved

    Call Now Button