Unieważnienie umowy kredytu frankowego. Czy moja umowa z Nordea Bank Polska S.A. zawiera klauzule abuzywne?

Dzisiaj ponownie zajmujemy się problematycznymi zapisami w umowach kredytów frankowych. Jak można się domyślić, niektóre zapisy w umowach kredytów CHF sprawiały, że ciężko było jednoznacznie określić je jako abuzywne. Wraz z upływem czasu możemy zaobserwować coraz bardziej jednolite orzecznictwo (z reguły na korzyść frankowiczów). Jednakże w umowach kredytów frankowych znajdują się także zapisy, które mogą powodować rozbieżności w orzecznictwie sądów, o czym mowa poniżej.

W tym artykule zajmujemy się umowami kredytów frankowych oferowanymi przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO Bank Polski S.A.). Możesz zobaczyć także nasze artykuły opisujące klauzule abuzywne (Millenium S.A.), lub zapisy niedozwolone w umowach z Santander Consumer Bank S.A. 

Klauzule abuzywne w umowach kredytów CHF w Nordea Bank S.A.

Jak w przypadku większości dużych banków, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich (CHF), również w umowach z Nordea Bank S.A. znajdziemy zapisy, które jednoznacznie możemy uznać za klauzule niedozwolone. 

Zapis niedozwolony można znaleźć w umowach z 2006 r. W Części Szczególnej umowy znajdujemy następujący zapis: Kredyt denominowany udzielony w złotych w kwocie stanowiącej równowartość xxx CHF (…) jednak nie więcej niż xxx złotych”. 

Część Ogólna w wersji umowy z 2006 roku precyzuje w §1 ust. 2: 

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów”. 

Już sam zapis odnoszący się to tabeli kursów pozwala nam stwierdzić, że jest to zapis niedozwolony. Obecnie ukształtowane orzecznictwo uznaje zapisy tego typu za klauzule abuzywne. Krótki research pozwala nam zobaczyć, że zapisy tego typu mogą umożliwić bankom ustalanie kursu waluty w sposób całkowicie jednostronny i arbitralny. W związku z tym — o ile umowa nie była ustalana indywidualnie z klientem — zapisy tego typu powinny zostać uznane za niezgodne polskim prawem. 

Problematyczne zapisy w umowach kredytów frankowych: Nordea Bank S.A.

Poza oczywistymi klauzulami abuzywnymi, w umowach kredytów frankowych z Nordea Bankiem S.A. znajdziemy także bardziej problematyczne zapisy. 

Jednym z nich jest postanowienie dotyczące spłaty kredytu. W wielu umowach podpisanych przez frankowiczów możemy znaleźć następującą klauzulę: 

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: (…)  

 

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 

 

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty. 

Taki zapis oczywiście nie niesie ze sobą zwiększonego ryzyka. W tym wypadku łatwo dostrzec, że zapisy również w tym miejscu pozwalały bankowi jednostronnie ustalać kurs waluty, a tym samym wpływać na wysokość kredytu. 

Jednak niektóre umowy kredytu we frankach szwajcarskich skonstruowane zostały tak, że w teorii umożliwiały spłatę rat w PLN lub bezpośrednio w walucie denominacji, czyli CHF. W Części Ogólnej niektórych umów możemy znaleźć następujący zapis: 

„2/ Spłata następuje:

 a. w złotych w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym od przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych, albo

 

b. w walucie obcej, z zastrzeżeniem lit. c) (...)”

Franki szwajcarskie (CHF) w banknotach.

Jeżeli umowa zawiera taki zapis, bank prawdopodobnie podniesie ten fakt w toku procesu. Warto jednak podkreślić, że sądy przeważnie zajmują stanowisko, zgodnie z którym klauzula jest abuzywna, jeżeli w Części Szczególnej umowy rachunkiem do spłaty kredytu został określony wprost rachunek złotowy. 

Naszą szczególną uwagę w Części Szczególnej umowy powinny zwrócić zapisy o treści: „Spłata kredytu następuje w następującej walucie: PLN”, środki pobierane będą z rachunku złotowego nr x lub podobnej. 

Sądy zauważają, że efektywnie zapisy tego typu pozwalały bankom na zastosowanie mechanizmu przeliczenia rat po kursie sprzedaży waluty ustalanej arbitralnie przez bank. 

Jednak warto mieć na uwadze, że nawet jeśli w umowie kredytu we frankach nie pojawiły się takie zapisy, umowa wciąż może zawierać klauzule abuzywne. Należy pamiętać, że podstawową wadą umowy kredytu frankowego jest przeliczenie kwoty kredytu przy jego uruchomieniu z waluty polskiej na walutę obcą po kursie ustalonym jednostronnie przez bank. 

Masz kredyt w PKO Bank Polski S.A. (dawniej Nordea Bank Polska S.A.) i zastanawiasz się, czy możesz dochodzić unieważnienia umowy? Wyślij nam swoją umowę do bezpłatnej analizy na adres: frankowicze@chudzikowski.pl 

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.