Prokuratura wspiera frankowiczów w sprawach przeciwko bankom!

Coraz częściej w sprawach dotyczących kredytów frankowych dostrzegamy zaangażowanie prokuratorów. Jest to rezultat skierowania przez Prokuraturę Krajową do prokuratur regionalnych pism. Prokuratorzy regionalni są w nich zachęcani do wspierania frankowiczów w sprawach wytoczonych im przez banki. Czy wsparcie prokuratury może pomóc kredytobiorcom? Czy w związku z pozwami i zaangażowaniem prokuratury frankowicze powinni się obawiać? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Roszczenia banków wobec frankowiczów

W związku z częstymi wyrokami unieważniającymi umowy kredytów frankowych banki przyjęły kontrowersyjne stanowisko. Twierdzą, że przysługuje im wyłączne prawo do wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionych kredytobiorcom środków pieniężnych. Ta postawa budzi kontrowersje, ponieważ banki tym samym ignorują fakt,  że również kredytobiorcy, bez żadnej podstawy prawnej, przekazywali bankom kwoty, spłacając kolejne raty kredytu frankowego.

Przypomnijmy, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1297/21 skierował do TSUE pytania prejudycjalne. Sąd pytał o prawo banków i kredytobiorców do wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionych środków pieniężnych po unieważnieniu umowy kredytu frankowego.

Do sprawy toczącej się przed TSUE przystąpili już Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Obywatelskich. Kolejną instytucją, która przystąpiła do sprawy, jest Prokuratura Rejonowa w Warszawie właściwa dla sądu, w którym toczy się postępowanie.

Banki pozywają frankowiczów

 Ostatni rok przyniósł nam przytłaczającą ilość wyroków o ustalenie nieważności umów kredytów frankowych. Nasze doświadczenie oraz ogólnodostępne dane pokazują, że większość wyroków zapadała na korzyść frankowiczów. W związku z tym banki zaczęły wysyłać wezwania o zwrot kwot za bezumowne korzystanie z kapitału. Co więcej, banki masowo kierują pozwy sądowe przeciwko swoim klientom. Więcej na ten temat piszemy w artykule Czy frankowicze powinni obawiać się roszczeń banków?”.

Należy mieć na uwadze, że dochodzenie przez banki „opłaty” za możliwość korzystania z kapitału jest nie tylko próbą uzyskania zwrotu rzekomej korzyści osiągniętej przez kredytobiorców. Pozwy przeciwko frankowiczom zabezpieczają banki przed przedawnieniem roszczeń. Z naszych obserwacji wynika, że wezwania są kierowane w pierwszej kolejności do klientów, którzy najdawniej skierowali do sądu powództwa. Pozwy mogą być także sposobem na przestraszenie frankowiczów zastanawiających się nad złożeniem pozwu przeciwko bankowi.

Dlaczego prokuratorzy angażują się w sprawy frankowe?

Nasze zdanie zdaje się podzielać również Prokuratura Krajowa. Jak wspomnieliśmy we wstępie, do prokuratur regionalnych w całym kraju zostały rozesłane pisma zachęcające do zaangażowania się w sprawy sądowe wytoczone przez banki przeciwko kredytobiorcom. Prokuratorzy mogą przyłączyć się do sprawy na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Również i nasi klienci muszą zmagać się z problemem wytoczonym przeciwko nim roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Otrzymanie pozwu od instytucji tak dużej jak bank jest z całą pewnością stresujące. Jednak jako kancelaria zajmująca się sprawami kredytów frankowych od niemal 6 lat stoimy na stanowisku, że w większości przypadków pozwy wytoczone przez banki nie powinny być realnym zagrożeniem dla frankowiczów.

Jednym z prawdopodobnych powodów, dla których banki wysyłają pozwy, może być konieczność przerwania biegu przedawnienia. Prokuratura Krajowa przyjęła stanowisko, że roszczenia banków stoją w sprzeczności z prawem krajowym oraz dyrektywami europejskimi i zachęca prokuratorów do angażowania się po stronie frankowiczów w sprawach wytaczanych im przez banki.
Jednym z prawdopodobnych powodów, dla których banki wysyłają pozwy, może być konieczność przerwania biegu przedawnienia. Prokuratura Krajowa przyjęła stanowisko, że roszczenia banków stoją w sprzeczności z prawem krajowym oraz dyrektywami europejskimi i zachęca prokuratorów do angażowania się po stronie frankowiczów w sprawach wytaczanych im przez banki.

Artykuł 7 k.p.c. mówi, że prokurator może zarówno żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak i wziąć udział w już toczącym się postępowaniu. Prokuratorzy mogą wziąć udział w postępowaniu, jeżeli ocenią, że wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Wierzymy, że przypadku spraw frankowych, które wszak dotyczą znacznej części Polaków, prokuratorom łatwo będzie uzasadnić swoje zaangażowanie w proces.

Uważamy, że działanie prokuratury to słuszny i potrzebny krok w obronie praw konsumentów. Stoimy na stanowisku, że takie działanie może przyczynić się do wydawania sprawiedliwych i zgodnych z orzecznictwem unijnym wyroków. Fakt, że obok m.in. RF czy Prezesa UOKiK w obronie interesów frankowiczów zaczyna występować również prokuratura, pozwala założyć, że sądy krajowe zaczną jednolicie i z prawomocnym skutkiem oddalać powództwa o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Jeżeli mają Państwo kredyt we frankach i zastanawiają się Państwo nad możliwością unieważnienia go, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza lub pod numerem telefonu 71 333 90 90. Dokonamy bezpłatnej analizy Państwa umowy kredytowej i podpowiemy czy i jakie kroki mogą Państwo podjąć. 

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899–291–43–44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2022 © all rights reserved

    Call Now Button