Łatwiej o upadłość konsumencką

24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo upadłościowe. Oprócz zmian mających na celu odciążenie administr. sądowej i…