Jak poprawnie napisać testament – wzór.

 Jak sporządzić testament - wzór. Wobec zainteresowania jakie wzbudził wśród Państwa artykuł dotyczący dziedziczenia poniżej zamieszczamy wzór testamentu własnoręcznego wraz…

Czym jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią…