Łatwiej o upadłość konsumencką

24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo upadłościowe. Oprócz zmian mających na celu odciążenie administr. sądowej i…

Jak sprawnie odzyskać pieniądze od dłużnika?

Coraz więcej przedsiębiorców dotyka problem skutecznej egzekucji należności od dłużników. Najczęściej wyróżnia się trzy podstawowe sposoby (etapy) windykacji: - działania przesądowe…