Upadłość banku: czy frankowicze powinni się obawiać?

Upadłość banku może wydawać się nieprawdopodobnym wydarzeniem. Jednakże w obecnej sytuacji polityczno-ekonomicznej coraz więcej osób zastanawia się nad sytuacją finansową swoich banków. Dodatkowy niepokój może budzić dynamiczny wzrost stóp procentowych. Frankowiczów może więc trapić pytanie: czy odzyskam swoje pieniądze, jeśli unieważnię umowę kredytową?

W tym artykule staramy się skrótowo wyjaśnić, jakie mechanizmy przeciwdziałają upadkowi banków. Pokazujemy też, w jaki sposób zabezpieczeni są kredytobiorcy.

Obecna sytuacja frankowiczów

Na przestrzeni ostatniego roku mogliśmy wiele usłyszeć o sukcesach frankowiczów. Z obserwacji aktualnego orzecznictwa wynika, że sądy najczęściej unieważniają umowy kredytowe. Martwiącym dla frankowiczów może być fakt, że uzyskanie prawomocnego wyroku nadal wiąże się z około trzyletnim okresem postępowania sądowego.

Czy frankowicze są chronieni?

W uproszczeniu można powiedzieć, że kredytobiorców chronią tzw. rezerwy frankowe. Są nimi odpisy, które musi dokonać bank w rocznym bilansie finansowym, ponieważ przeznacza się je na poczet ewentualnych przegranych spraw sądowych.

Wartość rezerw frankowych powinna być analogiczna do wartości przedmiotu sporu. Mówiąc prościej, rezerwy frankowe powinny być równe sumie wszystkich wpłat kredytobiorców frankowych.

Dane na temat rezerw frankowych są jawne. Banki są zobowiązane do sporządzenia bilansu rezerw, ponieważ większość banków funkcjonuje w formie spółek akcyjnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Co mówią frankowiczom rezerwy frankowe?

Informacje o rezerwach frankowych mogą pomóc w określeniu kondycji finansowej danego banku. Rezerwy tego typu znajdują się po stronie strat banku. Jeżeli jakiś spór frankowy zakończy się korzystnie dla banku, to kwota określona w sporze jest wykreślana ze strat.

Rezerwy poszczególnych banków są bardzo zróżnicowane. Przykładowo rezerwy  banku PEKAO S.A. wynoszą 127 600 000 zł, co stanowi 44% wartości przedmiotu sporu (WPS). Bank PKO S.A. przeznaczył na ten cel 515 500 000 zł, co stanowi 19,9% WPS. Najmniejszą kwotę wygospodarował na ten moment Getin Noble Bank S.A. — 3,55% WPS.

Dalsza część tekstu znajduje się pod zdjęciem.

Upadłość banku może mieć znaczne konsekwencje dla kredytobiorców, którzy wzięli kredyt frankowy w danym banku.

Co, jeśli rezerwy frankowe nie wystarczą?

Doświadczenia kryzysu finansowego z 2010 roku doprowadziły do powstania instytucji zabezpieczających interesy klientów banków.

Podstawowym zadaniem tych instytucji jest stworzenie dodatkowych zabezpieczeń, dzięki którym nie powtórzą się problemy z zeszłej dekady.

Ważnym rozwiązaniem stał się mechanizm tzw. przymusowej restrukturyzacji.

Plan naprawczy

Przymusowa restrukturyzacja umożliwia przygotowanie planu naprawczego w banku zagrożonym upadłością. Plan podejmowany jest wtedy, gdy kondycja finansowa banku poważnie zagraża interesom klientów, a także bezpieczeństwu krajowego systemu bankowego.

Jednym z elementów planu naprawczego jest przejęcie części składowych przez inny bank. Takie przejęcie miało miejsce między innymi w 2020 roku wobec Idea Banku.

Niestety ten przykład pokazuje nam również, że przejęcie części składowych nie rozwiązuje wszystkich problemów. Bank PKO, który przejął Idea Bank, uczynił to tylko w części. W rezultacie przejęcie nie objęło zobowiązań Idea Banku wynikających z obligacji i niektórych certyfikatów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to instytucja, która gwarantuje wypłatę zdeponowanych w bankach kwot do 100 000 euro. Ponadto, w ramach przymusowej restrukturyzacji, BFG może:

 • sprzedać akcje zagrożonego banku,
 • sprzedać działalność (lub część działalności) zagrożonego banku,
 • utworzyć instytucję pomostową, do której zostaną przeniesione dobre aktywa i zobowiązania zagrożonego banku,
 • obciążyć stratami właścicieli i niektórych wierzycieli zagrożonego banku, tak aby umożliwić mu dalszą działalność (ang. bail-in),
 • przenieść wątpliwe aktywa do wyspecjalizowanej instytucji,
 • wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo likwidacji podmiotu pozostałego po sprzedaży całości lub części jego działalności,
 • prowadzić likwidację niekontynuowanej działalności podmiotu.

Upadłość banku

Jeżeli powyższe działania nie przyniosą oczekiwanych efektów, to na podstawie prawa upadłościowego (ustawa z 28.02.2003 r.) bank — jako przedsiębiorca — będzie musiał ogłosić upadłość w przypadku swojej niewypłacalności. W takim wypadku masą upadłościową banku (czyli majątkiem służącym do uregulowania zobowiązań) zaczyna zarządzać syndyk.

Syndyk w pierwszej kolejności dokonuje spisu wierzycieli, w tym klientów, którzy ulokowali w danym banku swoje pieniądze. Warto podkreślić, że frankowicze, którzy mają roszczenia wobec banku, również znajdą się w takim spisie.

Następnie syndyk z całej masy upadłościowej spłaca wierzycieli upadłego banku. Niestety praktyka pokazuje, że w takiej sytuacji wierzyciele otrzymują jedynie około 5-15% wartości roszczenia.

Jak frankowicze mogą zabezpieczyć swoje roszczenia?

Aby zabezpieczyć swoje roszczenia, należy rozważyć możliwość jak najszybszego złożenia pozwu przeciwko bankowi. Takie rozwiązanie może okazać się szczególnie przydatne, jeśli jest on już w trudnej sytuacji.

Warto również zaznaczyć, że w obecnej sytuacji warto nie zwlekać ze skierowaniem sprawy do sądu. Gdy ruszy lawina pozwów, może okazać się, że bank ogłosi upadłość, a wówczas nasze roszczenia pozostaną bez adresata.

Przypominamy, że od 2016 roku z sukcesami zajmujemy się pomocą w sprawach frankowych. Jeżeli zastanawiają się Państwo nad skierowaniem pozwu, mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem numeru telefonu: 71 333 90 90, napisać na nasz adres e-mail: kancelaria@chudzikowski.pl lub skorzystać z formularza.

Dokonamy bezpłatnej analizy umowy kredytowej. Możemy pomóc również podjąć odpowiednie kroki przeciwko bankowi, który stosował w umowie kredytu frankowego klauzule niedozwolone. Niektóre z wygranych przez nas spraw znajdą Państwo na stronie frankowicze.chudzikowski.pl/sukcesy.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

  * Pola wymagane

  Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.