Kredyty frankowe: przedawnienie roszczeń konsumentów i banków

Przedawnienie roszczeń kredytów frankowych jest tematem, który zajmuje wielu frankowiczów. Trzeba zaznaczyć, że kwestia przedawnienia dotyczy nie tylko kredytobiorców, ale również banków, które udzielały kredytów frankowych. Jednak zasady nie są takie same dla wszystkich. Dlaczego temat przedawnienia roszczeń kredytów frankowych jest tak istotny? I, co ważniejsze, po jakim czasie utracimy możliwość dochodzenia roszczeń?

Osoby, które zastanawiają się nad pozwaniem banku, powinny pamiętać, że czas działa na niekorzyść frankowiczów. Niektórych roszczeń nie da się dochodzić już po upływie kilku lat. Dlatego warto zastanowić się nad jak najszybszym złożeniem pozwu, by przerwać bieg przedawnienia. Zdecydowane i sprawne działanie może pozwolić na odzyskanie znacznie większej sumy.

Czym są roszczenia frankowiczów?

Na początku należy pokrótce wyjaśnić, czym są roszczenia w kontekście kredytów frankowych. Roszczenie to po prostu prawo do żądania wykonania konkretnego działania lub wręcz przeciwnie — zaprzestania go.

Specyficznym rodzajem roszczeń są roszczenia majątkowe (pieniężne). Jak sama nazwa wskazuje, takie roszczenia dotyczą żądania spełnienia świadczenia pieniężnego lub każdego innego, nakierowanego na realizację interesu ekonomicznego osoby uprawnionej.

Co ciekawe, przedawnienie roszczeń nie oznacza, że przestają one istnieć. Termin „przedawnienie roszczeń” oznacza jedynie, że po pewnym czasie, jeżeli druga strona wskaże, że doszło do przedawnienia, może skutecznie – bez negatywnych dla siebie konsekwencji – odmówić podjęcia zachowania, do którego była zobowiązana (np. odmówić zapłaty dochodzonej przez drugą stronę kwoty pieniężnej).

Znamy już podstawowe definicje roszczeń. Teraz możemy poznać ich rodzaje i czas, po którym nie będziemy mogli skutecznie dochodzić ich spełnienia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod zdjęciem.

kredyty-frankowe-przedawnienie-roszczen-franki-szwajcarskie-chf-kancelaria-prawna-uniewaznienie-kredytu

Roszczenia frankowe: rodzaje i przedawnienie

Frankowiczom przysługują różne rodzaje roszczeń. Żądania kredytobiorców są zależne od ich konkretnej sytuacji i umowy podpisanej z bankiem. W tym miejscu należy podkreślić, że bankom również przysługują roszczenia wobec frankowiczów. Jednak prawo jest bardziej restrykcyjne wobec banków niż konsumentów.

Możemy wyróżnić następujące roszczenia związane z kredytami frankowymi:

1. Roszczenie o ustalenie nieważności zawartej umowy kredytu

Takie roszczenie nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że możemy dochodzić ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego przez całe życie. Należy jednak pamiętać, że ustalenie nieważności kredytu frankowego nie jest równoznaczne z odzyskaniem pieniędzy.

2. Roszczenie o zapłatę wszystkich wpłaconych rat i opłat okołokredytowych

Co do zasady roszczenie tego typu również nie ulega przedawnieniu. Jednak czasami można spotkać się z nieco innym poglądem orzeczniczym. Niektórzy sędziowie są zdania, że w tej sytuacji zastosowanie mają ogólne terminy przedawnienia (6 lub 10 lat). Zgodnie z tym poglądem roszczenie banku przedawni się z upływem 3 lat. Praktyka orzecznicza obrazuje jednak, że sądy uwzględniają w swoich wyrokach całość wpłaconych rat.

3. Odfrankowienie umowy kredytu: roszczenie o zapłatę

Podstawą tego roszczenia frankowego są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zgodnie z nimi ten rodzaj roszczeń przedawni się z upływem 10 lat. Oznacza to, że obecnie możemy uwzględniać raty spłacone w latach 2012-2022.

Te zasady mają zastosowanie również w przypadku roszczenia o przeliczenie rat kredytu po stałym kursie z dnia zawarcia umowy. To roszczenie dotyczy wszystkich rat spłacanych w złotych polskich przez ostatnie 10 lat.

4. Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Kwestia roszczeń banku jest nieco bardziej skomplikowana. Bieg terminu przedawnienia roszczeń banku zaczyna się dopiero po podjęciu przez kredytobiorcę decyzji o nieważności umowy. Co ważne, żeby móc zacząć liczyć bieg przedawnienia, decyzja kredytobiorcy musi być świadoma i wyraźna.

Zazwyczaj nasza decyzja powinna zostać uznana za „świadomą i wyraźną” już w momencie powołania się na jej nieważność. To znaczy, że bieg przedawnienia przerwany zostanie, jeśli odpowiednio kategorycznie powołamy się na nieważność umowy. Do tego może wystarczyć wezwanie do zapłaty lub pozew przeciwko bankowi.

Ze względów praktycznych należałoby już w pozwie lub wezwaniu odpowiednio uargumentować nasze roszczenia – przedstawiając twierdzenia, które odpowiednio poprą nasze stanowisko o nieważności umowy kredytowej. Dzięki temu nasza decyzja będzie mogła zostać uznana za wiążącą. Od tego czasu bank ma 3 lata na zgłoszenie swoich roszczeń.

Dalsza część artykułu znajduje się pod infografiką.

przedawnienie-roszczen-frankowych-kredyty-frankowe-chf-infografika

Jak możemy zobaczyć, w każdym z powyższych przypadków czas odgrywa znaczącą rolę. W tym miejscu podkreślić, że już samo złożenie pozwu lub rozpoczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia roszczeń kredytobiorców. Oznacza to, że wszelkie raty w toku procesu są zaliczane na naszą korzyść. Oczywiście wszelkie raty wpłacane przez 10 lat przed złożeniem pozwu również są wliczane do dochodzonych przez nas żądań.

Jeżeli zastanawiasz się czy możesz pozwać bank za kredyt CHF, skontaktuj się z nami. Możesz do nas zadzwonić: 71 333 90 90, napisać na adres e-mail: kancelaria@chudzikowski.pl lub wysłać formularz za pośrednictwem strony. Skontaktujemy się z Tobą, za darmo przeanalizujemy Twoją umowę kredytu frankowego i powiemy Ci, co możesz dalej zrobić.

Nasz zespół od ponad 6 lat pomaga frankowiczom unieważniać niezgodne z prawem umowy kredytowe. Dzięki wypracowanym przez lata strategiom osiągamy sukcesy i jesteśmy gotowi pomagać frankowiczom w całej Polsce.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP: 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku: 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2022 © all rights reserved

    Call Now Button